Trigo for fysioterapeuter

Unik personlig oppfølging

Trigo gir deg muligheter til å hjelpe og støtte pasientene dine til å ta en mer aktiv rolle i sin egen helse. Dermed kan de oppleve større kontroll og få bedre resultater. Ved å være der når de trenger deg vil de oppleve at du følger de tettere opp. Uten at du trenger å bruke mer tid.

 

Digitale tjenester

Trigo sin profesjonelle portal, Trigo Pro, er laget for å gjøre det enklere for deg som fysioterapeut å identifisere når det er nødvendig å foreta deg noe. Du kan enkelt bruke chat og videokonsultasjon for å veilede pasientene og oppmuntre til større etterlevelse. Trigo er verktøyet som gir deg muligheter, hvordan du velger å løse det er opp til deg.

Tidspunktet for digital helsehjelp er nå. Pandemien krevde bruk av telehelse, og forskning viser at folk ønsker mer av digitale helsetjenester. Pasientene ønsker å møte deg fysisk når det er nødvendig, via teknologi når det er godt nok.

 

Bygg gode relasjoner

Trigo Pro og Trigoappen gir deg en plattform for å bygge gode relasjoner med pasientene dine, enten du velger ansikt til ansikt, chat i appen eller videokonsultasjon. Kanskje en kombinasjon er det beste? Med Trigo kan du spille en avgjørende rolle for pasientene dine ved å være der når de trenger deg og tilby de proaktiv støtte.

En av postulatene til Nils Arne Eggen var: «Du er ikke dyktig før du bruker dyktigheten til å gjøre andre dyktige». Slik er det kanskje med fysioterapeuter også. Bruk dyktigheten din til å gjøre pasientene dine bedre til å ta vare på seg selv. Det innebærer at du guider de når de trenger deg ved for eksempel å:

 • Bidra til å redusere usikkerhet
 • Stille spørsmål for refleksjon
 • Gi gode råd og kunnskap når de trenger det
 • Støtte gode valg i hverdagen
 • Gi en dytt når de trenger det
 • Gi de opplevelsen av å bli «sett» også utenfor behandlingsrommet

 

Trigo for fysioterapeuter

Ditt personlige verktøy

Ved å bruke Trigo aktivt kan pasientene dine oppleve tettere oppfølging og bedre hjelp når de trenger det. Ved å styrke pasientenes egenaktivitet kan du bidra til å redusere pasientenes behandlingsbyrde og risiko for overbehandling. Samtidig gir vår teknologi deg mulighet til å optimalisere din egen tjeneste slik at det også kommer deg til gode. Gjør de tilpasningene du ønsker og få din egen personlige løsning.

 

For deg som har driftstilskudd

Mange fysioterapeuter med driftstilskudd kjenner på et stort arbeidspress. Stor pågang av pasienter skaper et stort tidspress, og mange pasienter har lav etterlevelse av deres egenaktivitet. Det gjør at de ofte trenger flere behandlingstimer enn det man har kapasitet til. Arbeidsdagene blir ofte ensformige, og mange føler på en «avmakt» for å påvirke sin egen arbeidshverdag. Dette passer dårlig med ønsket om å hjelpe pasientene til en bedre helse.

Det er ingenting som tyder på at betingelsene blir bedre med økningen som kommer i antall eldre og kronisk syke. Det økende behovet for fysioterapi gjør at vi må endre hvordan vi jobber. Trigo kan hjelpe deg til å skape en fremtidsrettet virksomhet som vil gi deg en mindre stressende og mer variert arbeidshverdag.

 

For deg som jobber helprivat

Mange som driver helprivat som fysioterapeut har utfordringer med å fylle opp timelistene. Kunnskap om markedsføring og salg er ofte begrenset. I tillegg følger mange samme forretningsmodell som de med driftstilskudd, hvor tilbudet hovedsakelig er fysiske behandlingstimer. Det gjør det vanskelig å «konkurrere» om pasientene. Hvorfor ikke endre forretningsmodell og tilby pasientene noe annet enn i dag, og samtidig øke pasienttilfredsheten?

Med Trigo kan du velge det som passer deg og dine pasienter best. Mange trenger støtte og trygghet lenge etter at behovet for behandling er over. Kan du for eksempel følge opp pasientene over lengre tid enn du kanskje gjør i dag?  Vær der når de trenger deg slik at de når sine mål, husk at det også bør vare.

Ikke mindre oppfølging enn i dag, bare anderledes.

 

Book en demo Ditt personlige verktøy


Ditt personlige verktøy

Trigo pro portal

Vi har laget det enklere for deg, med noen få tastetrykk kan du

 • Enkelt få oversikt over hva du kan respondere på. Du velger selv når og hvordan
 • Velge mellom ferdigoppsatte rutiner og gjøre tilpasninger ved behov
 • Lage og lagre dine egne favorittrutiner og aktiviteter
 • Gi kunnskapsartikler slik at dine pasienter får bedre forståelse for hva som er problemet og hva som kan gjøres
 • Kommunisere via chat eller video
 • Gi pasientene dine ny time, du velger selv om det skal være fysisk eller via video
 • Få pasientens subjektive opplysninger om helse og livskvalitet
 • Ha en sikker kommunikasjon og databehandling i henhold til GDPR

Book en demo Trigo pro portal


Trigo for Fysioterapeuter

3 menn, sitter med hver sin holdning; krumbøyd, henslengt og rett i ryggen

God og dårlig holdning

Date: 18/01/2023

Oppsummering Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt det; «Pass på ryggen, rett

Teknikk på øvelser

Date: 17/01/2023

Oppsummering Innledning Treningsverden er full av regler for hvordan du skal trene. Mange som skal
Fremtidens fysioterapi krever at vi endrer oss. Tegning av to hodet hvor et har et "fixed mindsep" og det andre har et "growth mindset"

Fremtidens fysioterapi

Date: 09/01/2023

Fremtidens fysioterapi vil sannsynligvis utvikle seg til å bli noe annet enn det fysioterapi er
1 2 3 5