Connection

Kroppsbevissthet og kroppskontroll

Conditioning

Styrke, utholdenhent og bevegelighet

Cognition

Forståelse for egen
situasjon

trigo illustration

Trigometoden

Trigo bygger på visjonen til grunderen Frode Skjelvan som har utviklet sin filosofi gjennom mer enn 25 år som fysioterapeut og enda lenger som trener, blant annet for norske toppklubber i fotball og håndball, samt olympiske deltagere.

Trigo er glad for å overføre denne filosofien til en digital plattform som bidrar til å styrke egenmestring og motivasjon.

Ved å hjelpe deg til å utvikle effektive strategier for egenaktivitet og gi deg økt forståelse, støtter vi deg i å ta større eierskap og nå dine mål.

Og så klart, fysioterapeuter står klare til å hjelpe deg dersom du trenger en faglig vurdering eller litt ekstra hjelp.

 

Essensen

Våre tilnærminger bygger på en helhetlig tankegang hvor vi ser på mennesker som både biologiske, psykiske og sosiale vesen. Og forståelsen av at vi må ta hensyn til alle delene for å fremme god helse og livskvalitet.

 

Vi tar hele tiden valg

Som mennesker tar vi valg, og de valgene vi tar for innvirkning på hvordan vi har det. Og dersom vi ønsker noe annet i livet så må vi som oftest ta aktive valg om å gjøre endringer.

Veiledet egentrening

I Trigo vektlegger vi veiledet egentrening eller «supported self-care». Du velger selv hvor mye du skal legge i det. Er det nok å få hjelp til å bli kvitt smertene eller skal du få noen verktøy for å håndtere dine plager over tid? Kanskje du ser at du trenger å gjøre større livsstilsendringer slik at du tar helt kontroll over egen helse?

Men vi vet også at selv små endringer kan være krevende å gjennomføre. Derfor har vi stor tro på å få hjelp og støtte av andre. Et godt råd, en støttende kommentar eller et «smilefjes» kan være forskjellen.

Trigo tilrettelegger derfor for at du kan bli fulgt opp av profesjonelle og andre på en effektiv måte. Det er dette vi kaller veiledet egenaktivitet eller «supported self-care».

 

Samarbeid mellom kropp og hjerne

En annen faktor er å finne løsninger som er enklere å gjennomføre enn tung og kjedelig trening. De fleste av oss liker ikke å gjennomføre trening som er slitsom eller tar lang tid. Vi har brukt mye tid på å finne aktiviteter og øvelser ut fra økonomiprinsippet, å få god effekt ut fra å gjøre så lite som mulig.

Det er utrolig hvor god innvirkning bare 10-12 sekunders arbeid kan ha på smerte og funksjon.

Og det som er det virkelig positive er at det kommer som et resultat av egen innsats. Dermed kan man når som helst ta frem aktiviteten, gjøre den og få ønsket resultat. Vi tenker at resultatet ofte kommer av bedre kommunikasjon mellom kropp og hjerne. Derfor er «Connection» en viktig pilar i Trigotankegangen.

 

Forståelsen vår påvirker våre valg

En tredje sentral del i Trigotankegangen er å forstå hensikten med det vi gjør. Hvorfor vi tenker og handler som vi gjør eller hvorfor vi noen ganger bør gjøre en aktivitet og være oppmerksom på visse detaljer.

Vår erfaring er at dersom personen forstår hensikten, hva de kan oppnå med å gjøre aktiviteten, så øker motivasjonen og dermed etterlevelsen. Derfor står kunnskapsformidling og bevisstgjøring sentralt i Trigoinnholdet, og «Cognition» som en av tre pilarer.

 

Hvor mye bør du tåle?

I Trigo er vi også opptatt av å skape en balanse mellom belastning og toleranse for belastning, slik at vi over tid tåler det vi blir utsatt for.

 

Belastning kan komme utenfra, fra miljøet, fra innsiden av kroppen eller gjennom tanker og følelser.

Vi kan redusere belastningen ved å gjøre ytre tilpasninger, med hvordan vi bruker kroppen eller med hvordan vi forholder oss til våre tanker.

 

Vi kan også bygge opp forusetningene slik at vi tåler mer. Styrke, utholdenhet og mobilitet er inkludert i vår tredje søyle «Conditioning», og påvirker hvor mye vi tåler. Det gjør også vår mentale motstandskraft.

 

article
Mer egenaktivitet for flere gode opplevelser