Innovasjon Norge

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har vært en svært viktig økonomisk bidragsyter for Trigo Tech. Blant annet har vi fått inngått en viktig innovasjonskontrakt. I tillegg har Innovasjon Norge bidratt med god rådgivning på veien.

Eitri Medical Incubator

Eitri Medical Incubator

Gjennom Eitri har vi fått verdifull rådgivning, deltatt på arrangementer og diskutert utfordringer og muligheter. Eitri gir også gode muligheter for å knytte kontakter med andre aktører innen helseinnovasjon.

Norwegian Smart Care Cluster

Norwegian Smart Care Cluster

NSCC bidrar med viktig informasjon om hva som skjer innen helseinnovasjon. Gjennom de har vi også fått muligheter til å presentere oss i ulike fora, og dermed kommet i kontakt med andre. Og i høst skal vi delta i deres akselerator, EIRA.

Fana IL håndball

Fana IL håndball

Fana IL håndball med samarbeidsklubbene i Bergen sør gir oss verdifulle muligheter til å utvikle løsningene mot idrett. Spesielt bidrar spillere og trener på elitelaget med tilbakemeldinger og innspill som brukere av Trigo.

Bergen kommune

Bergen kommune

Vi har en innovasjonskontrakt med Bergen kommune (sammen med Innovasjon Norge) som arbeidsgiver. Sammen med ansatte og ledelse i Etat for idrett får vi verdifulle tilbakemeldinger om hvordan løsningene våre virker og hvor vi må gjøre forbedringer. I tillegg har vi sammen med de gjennomført et omfattende arbeid for å tilfredsstille krav om personvern og datasikkerhet.

HelseINN

HelseINN

Vi har nylig blitt medlem i HelseINN. Vi ser muligheter til å komme i kontakt med potensielle kunder og samarbeidspartnere og samtidig bidra til et aktivt miljø innen helseinnovasjon i Innlandet.

VIS Innovasjon

VIS Innovasjon

Vi har over flere år hatt kontakt med VIS. De har vært en viktig sparringspartner i hva som skal til for å gå fra en ide til å skape reelle løsninger. Hos VIS har vi også kommet i kontakt med utrolig mange dyktige og inspirerende grundere.