Vår historie

Trigo bygger på et ønske om å hjelpe mennesker til å gjøre gode valg for egen helse og livskvalitet. Vi er nå et internasjonalt team med svært foskjellig bakgrunn og kompetanse, men denne grunnleggende tanken står sterkt i oss alle.

 

Our Story

Reisen startet i Hardanger


Fra jeg til VI

«Trigo er resultatet av mange års arbeid med mennesker. Jeg startet som idrettstrener da jeg var 13 år og var tidlig opptatt av bevegelsesglede, mestringsopplevelser og behovet for å bygge forutsetninger for å få fremgang. Og verdien av å måtte jobbe med utfordringer for deretter å oppleve gleden av å lykkes.

Allerede som 17-åring fikk jeg også mulighet som kurslærer til å formidle videre til andre trenere det jeg mente var viktig i møte med barn og unge. Den erfaringen og de holdningene tok jeg med meg og videreutviklet som fysioterapeut og som trener.

 

Enkle løsninger

Jeg har etter hvert møtt mange mennesker i ulike situasjoner, alt fra pasienter på klinikk til fotballspillere i SK Brann og håndballspillere i Fana Elite. Jeg har opplevd mange solskinnshistorier, ofte av at menneskene med små endringer har forbedret livskvaliteten betraktelig.

Samtidig har jeg ofte kjent på en frustrasjon over at mange kunne hatt et mye bedre liv dersom de hadde håndtert det på en annen måte, gjerne med små endringer.

Men jeg vet også hvor vanskelig det kan være. Derfor har jeg brukt mye tid på å finne enkle, forhåpentligvis mer overkommelige løsninger slik at det skal være lettere å ta bedre valg.

 

Ta egne valg

Selv om mange forhold påvirker våre liv er hvordan vi har det er mye basert på de valgene vi tar. Og jeg mener det har en verdi i seg selv å ha kontroll og ta ansvar for sin egen helse og utvikling,

 

Nå ut til flere

For noen år siden fant jeg ut at jeg ville nå ut til flere med mine erfaringer og verdier. Å hjelpe flere mennesker til å ta en mer aktiv rolle rundt sin egen helse og dermed få et bedre liv. Og samtidig å løse noen utfordringer og frustrasjoner for mine fysioterapikolleger og engasjerte innen idrettsverden.

Jeg så muligheter i å bruke teknologi, men med svært begrenset kompetanse trengte jeg å få med dyktige mennesker innen diverse områder.  Etter en litt kronglete vei fant jeg endelig retningen og mennesker som kunne være med å realisere drømmen.»

– Frode


Our Story

Små øvelser gir store resulater

Kontakt oss