Fysioterapi - du velger selv hvordan

Er du en av de som ikke får gjort det du burde for å bli kvitt vondter i kroppen?

Hva med å bruke mindre tid og færre krefter på å bli bedre?

 

Idrett - legg grunnlaget for gode prestasjoner og mye glede

Mange idrettsutøvere liker å utøve idretten sin enten det er å spille fotball, håndball eller tennis, eller gå på ski. Men mange sliter med å få gjort den andre treningen som skal til for å få fremgang, utvikling og mestringsglede. 

Vi har mye erfaring med å hjelpe idrettsutøvere til å trene på forutsetninger for å lykkes.

Om Trigo

Muskelskjelettplager er det området innen helse som koster mest og rammer flest. Øvelser og fysisk aktivitet er ifølge det meste av forskning den medisinen som fungerer best. I Norge er det mange som vet at de burde gjøre noe selv og de fleste vet en eller annen øvelse de kan gjøre på egenhånd. Likevel sliter vi med å få gjort noe bra for oss selv. Til og med råd og opplegg fra fysioterapeuten er vanskelig å følge.

Vi jobber med ulike løsninger for å gjøre det enklere for mennesker å bli kvitt muskelskjelettplager og å forebygge slike plager. Ved å kombinere de mulighetene som ligger i teknologi med enkle og evidensbaserte tiltak hjelper vi mennesker med å få gjort det som fungerer best.

Vi har allerede tilbudt enkle versjoner til våre pasienter. Nå jobber vi hardt for å få våre digitale løsninger ut til resten av Norge.