Bygg en god jobbkultur

Bygg en god jobbkultur

Som arbeidsgiver vet du at alle drar nytte av en arbeidsplass med positive omgivelser og hvor medarbeiderne er sunne, fornøyde og motiverte.

Så klart skjer ikke dette automatisk, en sterk kultur bygges gjennom hardt arbeid, rettferdighet og respekt. Det skapes av alle involverte med blant annet hvordan man oppfører seg overfor hverandre, måten man stiller krav på, skaper positivitet og mestringstro. Og at det er samsvar mellom arbeidsoppgaver og forutsetninger slik at de ansatte opplever mestring.

Du kan bygge opp under en positiv kultur på din arbeidsplass ved å fremme helse og livskvalitet.

Trigo tilbyr en plattform bygget på å stimulere ansatte til å engasjere seg i den viktigste årsaken til sykefravær i en moderne arbeidsplass, muskelskjelettplager.

Kontakt oss, vi diskuterer gjerne hvordan vi i Trigo kan hjelpe dere.

Bygg en god jobbkultur

Helsehjelp til ansatte

Muskelskjelettplager er den største enkeltårsaken til sykefravær i Norge, faktisk opp mot 40% av det totale sykefraværet. Det medfører store kostnader for dere som arbeidsgivere.

I tillegg vil mange ansatte være i jobb, men jobbe mindre effektivt på grunn av dårlig jobbhelse. Produktiviteten vil ofte være redusert, og det kan påvirke trivselen deres negativt.

Selv om det ikke nødvendigvis er jobben som er hovedårsak til plagene vil det være gunstig for dere som arbeidsgivere å bidra til en bedre helse for deres ansatte.

Forebygging og tidlig innsats kan redusere sykefraværet og forbedre dine ansattes helse. Ved å stimulere til bevissthet, kontroll og mestringstro kan Trigo støtte de i å ta en aktiv rolle i deres egen helse.

Dermed blir det enklere å forbygge akutte problemer, håndtere kroniske plager og forholde seg til aldersrelaterte utfordringer.

 

Styrke ansattes egenmestring

Trigo sin tankegang er å styrke de ansattes evne til å ta vare på egen helse gjennom bedre forståelse og tilgang til rutiner over tid. Og dersom de får tilbakefall kan de enkelt ta frem igjen sine gamle rutiner i Trigoappen.

De har den med seg, rett i lomma.

Egenaktivitet et kraftfullt verktøy for de ansatte til å bli mer motiverte og øke egen mestringstro. Samtidig kan det bidra til høyere produktivitet og reduserte kostnader for dere som arbeidsgiver.

 

Få den hjelpen dere trenger

Gjennom fysioterapeut fra vårt nettverk kan de ansatte få digital fysioterapi, eventuelt kombinert med fysiske konsultasjoner. Dere bestemmer rammene, gjennomføringen tar vi oss av.

Etter gjennomført behandlingsperiode fases de ansatte over i egenoppfølging i Trigoappen. Bra for den ansatte, bra for dere som arbeidsgivere.

 

Book en demo arrow right


Ansattefordeler - gi det lille ekstra

Ansattefordeler - gi det lille ekstra

Utvid Trigofilosofien om å fremme egenmestring som en gode for de ansatte.

Ved å tilby dette praktiske og engasjerende verktøyet kan det oppmuntre ansatte til å bli mer bevisst på sin muskelskjeletthelse, gi verktøy for egenaktivitet og muligheter for å ta vare på egen helse.

Å gjøre selv små endringer i adferd kan ha en god effekt på overskudd, positiv helse og produktivitet.

 

Enkelt for deg, enkelt for dine ansatte

Arbeidstakerne dine laster enkelt ned Trigoappen fra deres foretrukne appstore og bruker en registreringskode som relaterer til dere som arbeidsgiver. De får da full tilgang til innholdet i Trigo, både kunnskapsartikler som gir en bedre forståelse av muskelskjeletthelse og livsstilsplager, og potensielle løsninger som de kanskje vil prøve.

Trigo er med de hele veien med appfunksjoner som Trigobot, fremdriftsoppdateringer, trackere og mange andre funksjoner, inkludert gamification for ekstra motivasjon.

Som arbeidsgiver gjør du noe positivt ved å tilby muligheter til å forbedre bevisstheten og oppmuntre til positiv atferd. Du gir ikke bare en gode, potensialet kan også være redusert sykefravær, bedre jobbhelse og økt produktivitet. I tillegg vil den enkelte kunne få mer overskudd som kan brukes i arbeid og fritid.

 

Få ekstra hjelp når behovet oppstår

Selv om Trigo oppfordrer til egenaktivitet, kan det noen ganger være behov for en faglig vurdering og veiledning. Det har vi også dekket i Trigo.

Alle kan be om time direkte i appen, og våre fysioterapeuter vil lage og levere skreddersydde rehabiliteringsprogrammer gjennom Trigoappen, med oppfølging og støtte etter behov.

Disse ekstra tjenestene kan betales av den ansatte selv, av dere som arbeidsgiver eller av begge parter. Rammene bestemmer dere.

Trigo for Arbeidsplasser

3 menn, sitter med hver sin holdning; krumbøyd, henslengt og rett i ryggen

God og dårlig holdning

Date: 18/01/2023

Oppsummering Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt det; «Pass på ryggen, rett

Forebygge behandlingsbehov og sykemelding

Date: 10/10/2022

Å forebygge behandlingsbehov trenger ikke være så komplisert. I dag fokuseres det etter vår mening

Hvordan lage seg smarte mål

Date: 09/10/2022

Hva ønsker du å oppnå i livet? Hva ønsker du å få til? Enten det
1 2 3 4