Tenk idrettsutvikling, unngå skader

Date: 03/01/2023

Skader og vondter i kroppen rammer alt for mange unge idrettsutøvere. Det hemmer ønsket idrettsutvikling og gode mestringsopplevelser. Da er det underlig at det virker som at mange ledere og trenere «stikker hodet i sanden» og håper at det ikke skal ramme egne utøvere. Vår erfaring er at man kan unngå skader med å fokusere på idrettsutvikling. Bruk 2023 til å ta grep og gjøre endringer.

Her er 5 områder hvor dere kan tenke idrettsutvikling og unngå skader:

1) Bygge fysiske forutsetninger

Hvilke fysiske krav stilles i idretten din? Hvilke fysiske forutsetninger har de beste i idretten din? Hvor ensidig eller variert trener dine utøvere? Og hvor mye tåler de?

Dersom man tåler mer enn belastningen man utsetter seg for så går det som oftest bra. Bygg styrke, utholdenhet, hurtighet og smidighet og få en god utvikling med færre skader. Denne treningen trenger ikke å være komplisert, det kan gjøres enkelt. Mange opplever slik trening som kjedelig og slitsom. Utfordringen er derfor å få det gjort, spesielt dersom det skal gjennomføres på egenhånd.

Det er derfor en fordel å strukturere treningen og finne gode måter å følge opp utøverne på. Det er sjelden nok å gi noen øvelser og tro at utvøverne gjennomfører de.

2) Bygge mentale forutsetninger

Også mentale forutsetninger er viktige for å unngå skader. Å ha god kunnskap og forståelse for hvordan man kan forebygge skader vil påvirke hvilke valg vi tar. Dermed vil det være mer motiverende å gjøre mer av det som er positivt for helsen og mindre av det som er negativt. Hvilke grunnleggende holdninger vi har får også innvirkning. For eksempel kan det å ha tro på seg selv, være optimistisk og ta eierskap til egen helse være med å forebygge plager og skader.

Dersom man tenker at skader er mest avhengig av ytre faktorer (som underlag, utstyr og motspillere) og kommer uavhengig av hva man gjør så vil det redusere motivasjonen for å ta gode valg.

Mental trening kan også bidra til å unngå skader, i tillegg til å fremme gode prestasjoner. Dersom vi blir mer bevisst om egne tanker kan vi også i større grad styre de eller velge hvordan vi forholder oss til de. Vi kan bygge opp en større mental robusthet og beredskap for å håndtere «dumme tanker».

3) Styre belastning

Ofte kommer skader og overbelastninger når vi gjør for mye, for raskt og for ofte. Mange kjenner til håndballspillere eller fotballspillere som har spilt kamper på for flere lag og blitt skadet. Eller de har blitt flyttet opp på a-laget hvor tempo og treningsbelastning er vesentlig større enn de er vant med. På videregående toppidrett er også overbelastninger et stort problem. Kanskje ikke så rart da mange, i tillegg til å ha mye nytt å sette seg inn i, nærmest dobler treningsmengden i løpet av kort tid.

Mange trener veldig ensidig, for eksempel mye fotball eller håndball, og med minimalt av annen aktivitet og trening. Slik ensidig og lite varierende belastning og lite variasjon er en risikofaktor for skader og overbelastninger. Større variasjon i treningen kan også være oppbyggende slik at man tåler mer trening og får en bedre idrettsutvikling. Dette er nok et eksempel på hvordan man kan tenke idrettsutvikling og unngå skader.

Belastningsstyring for ungdom bør være de voksnes ansvar. Det handler ofte om kommunikasjon og koordinering av aktiviteter og ha verktøy for å gjennomføre det i praksis. Vi mener at alle idrettsutøvere bør ha èn voksen person som har oversikt over belastningen til utøverne slik at de kan får den idrettsutviklingen de ønsker og samtidig unngå skader.

4) Restitusjon

Å være i balanse over tid er et viktig naturprinsipp, dette gjelder også mellom belastning og avlastning. For lite og for dårlig søvn er en viktig årsak til skader og overbelastninger. Mye mentalt stress gjennom skolearbeid, gaming eller annen skjermaktivitet påvirker også mer enn mange tror.

Bevisstgjøring av hva dette kan si for idrettsutviklingen og for å unngå skader bør være en viktig del av det tilbudet klubber gir sine utøvere. Å hjelpe utøverne til en bedre søvn kan gi både bedre idrettsutvikling og redusere skader. Det samme gjelder kosthold og væskeinntak. Og ikke minst veilede de til

Tenk idrettsutvikling, unngå skader

5) Trene basisteknikk og motoriske ferdigheter

Vår erfaring er at slik trening kan ha en stor skadeforebyggende effekt og et godt eksempel på at man kan unngå sakder ved å tenke idrettsutvikling. God grunnteknikk, kroppskontroll og koordinasjon bidrar til mer fleksible muligheter og hensiktsmessige bevegelser. I tillegg kan det for mange være mer motiverende, spesielt dersom man ser hvordan treningen også kan bidra til sportslig utvikling.