Fremtidens fysioterapi krever at vi endrer oss. Tegning av to hodet hvor et har et "fixed mindsep" og det andre har et "growth mindset"

Fremtidens fysioterapi

Date: 09/01/2023

Fremtidens fysioterapi vil sannsynligvis utvikle seg til å bli noe annet enn det fysioterapi er i dag. Med en befolkning som vokser, vokser også behovet for behandling. Sånn det ser ut i dag er vi ikke mange nok terapeuter til å kunne hjelpe alle som trenger oss. Eller, vi kan ikke hjelpe alle hvis vi skal fortsette å tilby fysioterapi sånn vi gjør i dag. Hvis vi tenker nytt og er villig til å endre måten vi jobber på kan vi møte det stadig voksende behovet. Ikke bare kan vi møte behovet for fysioterapi, men hvis vi legger fokus rett plass kan vi også avlaste andre deler av helsevesenet!

Forebyggende arbeid

I dag regnes ca 75% av Norges befolkning som inaktive. Det er veldokumentert at inaktivitet leder til en rekke sykdommer og plager, fysiske som psykiske. Inaktivitet kan fysioterapeuter gjøre noe med.

Det er ca 9000 nordmenn som rammes av lårhalsbrudd hvert år. Det kan ha fatale konsekvenser for individet, og det krever plass, ressurser og penger i helsevesenet. Mange tilfeller av lårhalsbrudd kunne vært forebygget. Da hadde man spart individ og man hadde spart samfunn. Fsioterapeuter kan ha en stor rolle i det forebyggende arbeidet.

En av tre eldre faller hvert år. Det kan lede til lårshalsbrudd, som nevnt over, eller andre skader som kan være behandlingstrengende. Hvis ikke det leder til en skade der og da, kan det gjøre personen nervøs for å bevege seg. Han eller hun beveger seg mindre, får dårligere helse og livskvalitet og vil ha mer behov for helsevesenet. Vi vet at fysioterapeuter er rivende dyktig på fallforebyggende trening og at mange fall kunne vært unngått.

Så hvorfor brukes ikke fysioterapeutene mer? Hvorfor forebygges det ikke mer?

Fysioterapi i fremtiden

Fysioterapien i dag er fokusert rundt å behandle. Vår oppgave er å ta i mot mennesker som allerede har skadet seg og som trenger hjelp tilbake til habituelt funksjonsnivå, eller mennesker som har vondt og trenger råd og veiledning. I en hektisk hverdag er det utfordrende å endre måten en arbeider på. Derfor sitter vi ofte fast i samme tralten i åresvis, helt frem til noe tvinger oss til å gå i gang med endring.

Men hva med å gå i gang med endring allerede nå? Overbelastning i helsevesenet er en varslet krise som bare vil bli verre, hvis vi begynner NÅ kan vi muligens redusere noe av byrden. Vi i Trigo har ikke hele løsningen, men vi har troen på digitale helsetjenester, og vi har troen på å hjelpe folk i gang med å ta ansvar for egen helse. Kanskje det er noen kreative fysioterapeuter der ute som vil starte nye konsepter for å kjempe mot inaktivitet? Kanskje forbundene våre kunne jobbet for å få fysioterapi inn i flere deler av samfunnet hvor vi kan drive forebyggende? Mange vet ikke engang hva fysioterapeuter kan eller hva vi tilbyr av tjenester. Kanskje økt markedsføring av kompetansen vår ville gjort at flere tok kontakt og ønsket forebyggende hjelp?

Det er nok mange, gode løsninger på dette problemet, og vi trenger alle de gode løsningene! Er du klar for å endre måten du jobber på og hjelpe folk til å UNNGÅ skade, heller enn å bare behandle skadene?