Hvordan lage seg smarte mål

Date: 09/10/2022

Hva ønsker du å oppnå i livet? Hva ønsker du å få til? Enten det er å bli verdensmester eller å finne din måte å mestre verden på vil det være en fordel å ha noen klare mål å jobbe mot.

Noen mennesker har klare bilder om hva de ønsker å få til eller bli på et eller flere områder i livet. De kan ha klare tanker om hva de bør gjøre og jobber målrettet mot å få det til. Andre klarer ikke å se hva de kan få til eller hva de bør gjøre for å komme dit. Mange har generelt liten tro på seg selv, og istedet for å sette seg mindre og mer oppnåelige mål å jobbe mot så lar man være.

Å sette seg mål handler mye om å oppnå det vi vil i livet. Det kan være en god måte å være å måle og være bevisst på om vi er på rett vei hvor man vil i livet.

Utgangspunktet er å finne ut hva som driver meg, hvilke motiver som er viktige for meg. Det er en fordel å bli bevisst på hva jeg vil få til, hva og hvem som gir meg energi eller hvilke verdier og holdninger jeg vil kjempe for. Målene jeg setter meg kan gjøre det lettere å komme dit jeg vil.

Mål og valg bør henge sammen

Skal vi oppnå mål er det viktig at det vi gjør av innsats står i stil. Det er mange unge som setter seg høye mål innen idrett eller utdanning men som ikke vet hva som skal til eller ikke er innstilt på å legge ned det arbeidet. Dersom det vi velge å gjøre ikke samsvarer med de målene man setter seg vil det ofte føre til negative opplevelser og lavere tro på at man kan få det til.

Et annet eksempel er når mange setter seg et nyttårsforsett om å komme i bedre form og ta vare på egen helse. De går i gang med full iver, gjerne 3-4 ganger i uken. Problemet er at innsatsen ikke henger sammen med hva de er villige til å holde på med over tid. De fleste slutter derfor lenge før de har fått de resultatene de ønsker.

I Trigoappen har vi laget rutiner som du kan velge mellom avhengig av hva du vil gjøre av innsats og hva du vil oppnå. De har et innhold som er relatert til hva du kan oppnå og gjelder for en kortere tidsperiode. Når du har satt en rutine så blir du målt ut fra hvor mye du klarer å gjennomføre av de målene du har satt deg.

Vår anbefaling er ofte å sette seg mål som ikke krever mer innsats enn det du har mulighet til å legge i det. Det er bedre for mange å lykkes over tid med litt enn å mislykkes fordi man har lagt listen for høyt. Velg derfor en rutine som er realisitisk.

Mål kan justeres

Setter du deg derimot et mål som du finner ut er litt for voldsomt i forhold til du vil velge å gjøre over tid er det ikke værre enn å justere på på målet. Det er ikke et nederlag, men ofte en erkjennelse basert på erfaringen du har gjort deg.

Dersom du har satt deg en rutine i Trigoappen og av ulike grunner ikke klarer å gjennomføre den så kan det være en god ide å justere på målet og velge en enklere rutine.

Hva er viktig for deg å få til her i livet?

Smarte mål

En god metode for å sette seg mål på er «Smarte mål». Et smart mål innebærer:

Spesifikke og ambisiøse mål fører til bedre resultater. Uten å ha en klar retning er det ikke sikkert du oppnår det du ønsker. Å ha tydelige mål for hva du vil oppnå vil påvirke motivasjonen din og dermed innsatsen. Målet holder deg fokusert på det som er viktig.

For å utarbeide en god målsetting er det viktig at målet er spesifikt. Du kan gjerne dele et hovedmål opp i flere delmål for å gjøre det enda mer spesifikt.

Det er viktig at det er målbart. Hvis ikke kan det være utfordrende å evaluere om du har kommet i mål eller ikke.

Målet bør være ambisiøst og utfordrende slik at du kan ha noe å strekke deg etter, men det skal likevel være realistisk.

Til slutt bør du har en tidsavgrensning som sier når skal evaluere om du har oppnådd målsettingen eller ikke.

Hva er dine mål?

Trenger du hjelp til å nå dine mål så kan det være at vi kan hjelpe deg. Dersom du trenger litt hjelp kan det være nok å bruke Trigoappen. Du kan også ta kontakt med oss dersom du trenger hjelp til å sette deg mål og få hjelp til å nå de.