Date: 11/04/2021

Retningslinjer for fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er regnet som en av de beste medisinene vedflere ulike plager og sykdommer. I tillegg til muskelskjelettplager er det enlang liste for hva det å være fysisk aktiv er positivt for, blant annet:

· Lettere psykiske lidelser som angst og depresjon

· Demens

· Hjerte- og karsykdommer

· Høyt blodtrykk

· Diabetes type 2

· Ulike typer kreft

· Beinskjørhet

«Hvis fysisk aktivitet hadde vært en pille hadde alle tatt den»

Verdens helseorganisasjon (WHO) kom i 2020 med nye anbefalinger for fysisk aktivitet, og dette har blitt gjengitt i British Journal of Sports Medicine (2020).

De nye retningslinjene har tatt hensyn til at mange sitter mye mer enn hva man gjorde før og bygger på en god dokumentasjon om sammenheng mellom mye stillestiing, dårlig helse og økt fare for tidlig død. Forskning viser at dersom vi sitter 10 timer eller mer om dagen og er fysisk inaktiv resten av tiden så øker risikoen betydelig for at vi får en sykdom som vi dør tidlig av. Det som er fint, er at dersom vi utfører 30-40 minutter moderat til hard fysisk aktivitet daglig så reduserer vi denne faren betydelig.

All fysisk aktivitet teller, så lenge du blir litt andpusten eller sliten. Om det er husarbeid, gå tur, trene eller leke med barna spiller ingen rolle. Derfor kan det være en fordel å velge noe du synes er artig eller givende. Eller at du er aktiv i stedet for å bruke tiden på å være passiv, ved for eksempel å ta trappa i stedet for heisen eller rulletrappa. Du kan gjerne dele opp aktivitetene i bolker på 10 minutter eller mer.

150-300 minutter i løpet av uken med moderat aktivitet eller 75-100 minutter med hard aktivitet. Hva er forskjellen? Jo, som en enkel regel kan vi si at ved moderat aktivitet blir du andpusten og du kan prate, men litt mer anstrengt enn når praten går lett og ledig. Ved hard aktivitet vil du helst bare si noe med ett eller få ord når du trener utholdenhet, og delvis holde pusten når du trener styrke eller løfter noe tungt.

Eldre med nedsatt bevegelighet og mobilitet bør gjøre styrketrening og balansetrening minst 3 ganger i uken for å redusere fall.

Husk: Litt gir god effekt, og mer gir mer effekt!