Personvern | Trigo

Trigo Tech AS tar personvernet ditt veldig alvorlig og behandler alle dine personopplysninger med stor forsiktighet. Dette dokumentet beskriver Trigo Tech AS sine retningslinjer for personvern og sikkerhet. Det anbefales at du leser disse retningslinjene nøye. Gjennom denne avtalen gjelder referanser til «du» eller «din» for sluttbrukeren av Trigo-applikasjonen.

1. Hvem er Trigo Tech AS?

Trigo Tech AS er et selskap med begrenset ansvar etablert og eksisterende i henhold til noske lover.

Trigo Tech AS har utviklet en plattform som kan brukes til å tilby deg verktøy for å håndtere din helse og velvære, og for helsepersonell eller idrettsorganisasjoner til å støtte deg i å nå dine mål. Dette vil omfatte innsamling av informasjon fra deg, og/eller sørge for informasjon til deg som sluttbruker. Trigo Tech AS er ansvarlig for innhold som er lagt til av Trigo Tech AS, men gjennomgår ikke innhold som er lagt til av helsepersonell eller sportsorganisasjoner. Det gjelder også spesifikke treningsrutiner som du mottar fra helsepersonell eller idrettsorganisasjon.

2. Gjeldende lover

Trigo Tech AS er underlagt og i samsvar med forordning (EU) 679/2016 (GDPR). I Storbritannia er Trigo Tech AS underlagt og i samsvar med UK Data Protection Act 2018 når det gjelder å kontrollere eller behandle data i forretningsøyemed.

Trigo Tech AS er registrert hos UK Data Supervisory Authority i samsvar med UK Data Protection (Charges &Information) Regulations 2018 med registreringsnummer ZB307715.

Hvor du oppholder deg og helseleverandøren eller idrettsorganisasjonen din er registrert, påvirker hvilken databeskyttelses- og personvernlovgivning som gjelder for kontroll eller behandling av dataene dine.

3. Formål

Trigo Tech AS behandler personopplysningene dine med formål å støtte opp under veiledet egenaktivitet rundt din helse og velvære. Det inkluderer å lage treningsrutiner som du kan utføre, evaluering av helse og velvære samt gi relevant informasjon med hensikt å gi positive helsegevinster. Trigo støtter også helsepersonell, arbeidsgivere, forsikringsselskap og idrettsorganisasjoner i å hjelpe deg med å oppnå god helse, velvære og prestasjoner ved å opprettholde en effektiv plattform og relevant faglig innhold slik at de kan gi deg god hjelp og støtte deg i å nå dine mål. Trigo Tech AS kan bruke dine personopplysninger til følgende formål:

·       For å la helsepersonellet eller idrettsorganisasjonen bruke Trigo, inkludert håndtering av aktivitetsrutinene dine og oppfølging av din egen gjennomføring av rutinene.

·       For å tillate deg å bruke Trigo, inkludert tilgang til aktivitetsrutiner levert av helsepersonell eller idrettsorganisasjon, for å følge med på gjennomføring og for å gi informasjon til deg, til helsepersonell eller til din idrettsorganisasjon.
·       For å gi helse- og velværevurderinger med individuelle råd og informasjon fra Trigo, fra helsepersonell eller idrettsorganisasjon.

·       For å administrere betalinger til Trigo, helsepersonell eller idrettsorganisasjon.

·       For å kommunisere med deg om Trigo og/eller andre tjenester fra Trigo Tech AS;

·       For å konfigurere Trigo til din bruk.

·       For beskyttelse av dine data og med ditt samtykke, for å generere anonyme statistiske data.

4. Trigo Tech AS som databehandler

Hvis helsepersonell eller idrettsorganisasjonen din har introdusert deg for Trigo, vil Trigo Tech AS lagre og behandle personopplysninger på vegne av helseleverandøren eller idrettsorganisasjonen, en kunde av Trigo Tech AS. Under disse omstendighetene har Trigo Tech AS ytterligere databehandlingsavtaler på plass for å kunne levere tjenesten til deg som sluttbruker.

For en fullstendig liste over databehandlere og formålet med behandlingen, se vedlegg 2 i denne personvernerklæringen. For denne behandlingen vil helsepersonellet eller idrettsorganisasjonen fungere som «behandlingsansvarlig» i henhold til forordning (EU) 279/2016 (GDPR) og UK Data Protection Act 2018. Som behandlingsansvarlig er informasjon om hvordan de kan behandle personopplysningene dine og vilkårene i deres retningslinjer for personvern, ansvaret til helsepersonell eller idrettsorganisasjon.

5. Trigo Tech AS som behandlingsansvarlig

Hvis du registrerte deg direkte hos Trigo og registreringen din ikke ble aktivert av helsepersonell eller idrettsorganisasjon, vil Trigo Tech AS være «behandlingsansvarlig» for dine personopplysninger og vil også behandle dine personopplysninger for egne formål samt være ansvarlig for lovlig behandling av disse personopplysningene.

Hvis Trigo Tech AS introduserer deg for helsepersonell eller idrettsorganisasjon vil Trigo Tech AS være felles behandlingsansvarlig sammen med helsepersonell eller idrettsorganisasjon, hvor de vil være behandlingsansvarlig for de profesjonelle tjenestene som de leverer til deg. Du kan under alle omstendigheter motsette deg at dataene dine blir behandlet, men dette kan forhindre at Trigo Tech AS sine tjenester blir levert til deg. Du kan kommunisere dine preferanser ved å kontakte Trigo Tech AS.

Behandlingsaktiviteter og rettslige grunnlag for behandling er forklart i vedlegg 1 og vedlegg 2 i denne personvernerklæringen, og du kan kontakte Trigo Tech AS for informasjon om behandlingen av dine personopplysninger via post@trigo.no.

Hvis henvendelsen din krever svar fra helsepersonell eller idrettsorganisasjon i deres rolle som behandlingsansvarlig, vil Trigo Tech AS informere deg om dette og be helsepersonell eller idrettsorganisasjon om å svare.

Ditt helsepersonell eller idrettsorganisasjon er behandlingsansvarlig for de profesjonelle tjenestene de tilbyr. Du kan kontakte de direkte for å få informasjon om deres behandling av dine personopplysninger.

6. Personlige data og juridisk grunnlag

For å få tilgang til Trigo som sluttbruker er det nødvendig å opprette en personlig konto. I denne situasjonen ber vi deg om visse opplysninger om deg selv. Navn, fødselsdato og og bostedsland er obligatoriske, vi krever også enten e-postadressen din eller telefonnummeret ditt, som fungerer som brukernavnet ditt. Dette er nødvendig for å yte tjenesten. Eventuelt kan du legge til kjønn og bilde.

Hvis du mottar Trigotjenesten gjennom en tredjepart som for eksempel arbeidsgiveren din eller en annen lukket gruppe, kan visse andre opplysninger være obligatoriske for identifikasjons- og administrasjonsinformasjon. Dette kan være ansattnummer, policynummer eller lignende. Denne informasjonen er nødvendig for å levere tjenesten. Du kan bli bedt om denne informasjonen i søknaden eller av en annen aktør, for eksempel helsepersonell, idrettssorganisasjon eller arbeidsgiver.

Trigo Tech AS behandler også informasjon for drift og kvalitet på tjenesten, spesielt din plassering, IP-adresse, unike enhets-ID og eventuelle chatdialoger og videokonsultasjoner du velger å gjennomføre via Trigoappen din. Du kan bruke enhetsinnstillingene til å deaktivere posisjonstjenester.

Noen av dataene vi samler inn, klassifiseres som sensitive, for eksempel data om etnisitet og helse. Disse dataene samles kun inn for tjenesten som tilbys. Ved å godta å bruke Trigo og legge inn dataene dine i Trigo-applikasjoner, samtykker du i at vi samler inn disse dataene. Vi lagrer dine sensitive data i kryptert form, og tilgang på brukernivå er begrenset til deg selv, en TrigoPro-bruker som legger inn dataene dine (f.eks. etter en helsesjekk) og enhver TrigoPro-bruker som du spesifikt samtykker til. Hvis du ikke samtykker, må du ikke bruke Trigo.

Du kan be om og se alle vilkår for bruk og personverndokumenter, og du vil bli bedt om ditt samtykke før du legger til dine personopplysninger.

Du kan administrere tilgang til dine sensitive data i Trigo-appen din, og du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt og be om at personopplysningene dine fjernes.

 

7. Tilgang

Personopplysningene i kontoen din lagres i kryptert form og er ikke synlige for uautoriserte parter.

I de tilfelles hvor helsepersonell eller idrettsorganisasjonen din er behandlingsansvarlig, er det bare de som kan se kontoinformasjonen din. Trigoansatte vil bare kunne se personopplysningene dine dersom du gir samtykke via en forespørsel om hjelp eller dersom behandlingsansvarlig (helsepersonell eller idrettsorganisasjon) sender Trigo Tech AS en forespørsel om hjelp. Det vil bety at Trigoansatte må se personopplysningene dine for å betjene denne forespørselen. Under disse omstendighetene vil Trigoansatte kunne se navn, e-postadresse, kjønn, telefonnummer, IP-adresse, nettleser og mobilenhetstype og detaljer om Trigorutinene dine. Trigoansatte vil ikke kunne se chatinnhold eller videokonsultasjoner. Dette samtykket vil sies å utløpe maksimalt 6 måneder etter at henvendelsen er mottatt.

I tillegg, med ditt spesifikke samtykke, kan Trigo tildele personell fra en innleid leverandør av profesjonelle tjenester for å støtte deg videre, for eksempel en coach, fysioterapeut eller lignende profesjonell tjenesteleverandør. Under disse omstendighetene vil treneren eller fysioterapeuten kunne få tilgang til dine personlige data for å levere tjenesten sin, spesielt opplysninger son navn, e-postadresse, kjønn, telefonnummer, detaljer om Trigorutinene dine samt chat og video i appen der de er deltakere. Chat- og videologgen din hverken lagres, tas opp eller deles med noen annen part bortsett fra de som deltok i samtalen på den tiden.

8. Informasjonskapsler

Når du bruker Trigo via en nettleser, lagres informasjonskapsler på datamaskinen din. Informasjonskapsler er små deler av informasjon (i form av tekst) som en server sender til nettleseren din (for eksempel Internet Explorer eller Firefox) med den hensikt at nettleseren sender denne informasjonen tilbake til serveren neste gang man bruker tjenesten. Informasjonskapsler kan ikke skade datamaskinen din eller filene som er lagret på den. Informasjonskapsler identifiserer ikke en fysisk person.

Når du bruker tjenesten, lagres førsteparts informasjonskapsler på datamaskinen din. Førsteparts informasjonskapsler lages av eller for Trigo Tech AS og lagres på datamaskinen din av Trigo Tech AS, og bare Trigo Tech AS har tilgang til disse informasjonskapslene. Slike informasjonskapsler brukes for eksempel av Trigo Tech AS for å huske innloggingsinformasjonen din.

Du kan konfigurere nettleseren din slik at du ikke mottar informasjonskapsler neste gang du bruker tjenesten. Det er imidlertid mulig at du da ikke lenger vil kunne utnytte nettstedet til Trigo Tech AS fullt ut eller påloggingstjenestene for portal som tilbys online.  Du kan lese om informasjonskapsler her: https://www.allaboutcookies.org.

9. Deling av data

Med ditt samtykke kan Trigo Tech AS anonymisere informasjonen din og dele den med autoriserte tredjeparter, for eksempel for anonymt å analysere bruk av programvaren slik at vi kan legge til nye funksjoner og gjøre forbedringer eller for å bruke anonyme data til forskningsformål. Informasjonen som kan deles inkluderer brukeratferd av appen for å forbedre brukervennligheten, data for gjennomføring av rutiner og aktiviteter slik at vi kan forbedre appinnhold og relevans, fremdriftsrapporteringsdata i anonymisert eller pseudonymisert form inkludert sporere av søvn, smerte og gjennomføringsgrad.

Hvis appen blir gjort tilgjengelig for deg av en organisasjon, for eksempel arbeidsgiveren din, idrettsklubben din, forsikringsselskapet ditt eller annen slik lukket gruppe, vil vi gi anonymiserte, aggregerte bruks- og brukerdata til organisasjonen. Denne informasjonen vil ikke være personlig identifiserbar for noen bestemt person.

Trigo Tech AS vil kun gi dine personopplysninger til andre tredjeparter enn det som er angitt i denne personvernerklæringen i følgende tilfeller:

·       hvis det er juridisk forpliktet å gjøre det på grunn av nasjonale eller internasjonale lover, rettspraksis og/eller forskrifter.

·       dersom Trigo Tech AS anser det som nødvendig for å forsvare sine egne rettigheter

·       hvis du har gitt tillatelse til å gjøre det.

Under visse omstendigheter kan Trigo be deg om samtykke til å dele dine personopplysninger med en annen part, for eksempel for å la et familiemedlem, et annet helsepersonell eller sportstrener se kontoen din for å støtte deg i bruk av tjenesten. Trigo Tech AS vil bare gjøre dette med ditt samtykke eller samtykke fra din ansvarlige voksen, og du kan når som helst gjennomgå og tilbakekalle tilgang. Informasjonen kan inneholde navn og e-postadresse pluss informasjon om rutiner og gjennomføringsgraden din. Ingen chatte- eller videosamtaledata vil bli delt med noen part som ikke deltok i den opprinnelige samtalen.

Trigo Tech AS vil ikke selge, leie ut eller lease dine personopplysninger til tredjeparter.

10. Internasjonale dataoverføringer

Trigo Tech AS lagrer dine personopplysninger innenfor EØS for å unngå dataoverføringer til land som kanskje ikke gir tilstrekkelig beskyttelse i loven til dine personopplysninger. Trigo Tech AS personopplysninger lagres på Amazon Web Services, som har erklært samsvar utover kravene i Schrems II-sikkerhetstiltakene. Du kan lese dokumentet her: https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf

11. Stedsdata

Trigo Tech AS kan be om din tillatelse til å bruke posisjonsdataene dine, basert på funksjonene til mobilenheten din. Ditt samtykke vil bli innhentet gjennom enheten din før disse dataene samles inn, og dataene vil bli brukt til å levere tjenester, spesielt for å matche deg med et passende helsepersonell eller for å justere tidsbaserte funksjoner for din tidssone. Du kan administrere apptillatelse i posisjonstjenester fra innstillingene på mobilenheten din. Trigoappen sporer ikke posisjonen din. Hvis du vil lese mer om posisjonstjenester på enheten din og hvordan du kontrollerer dem, kan du se følgende: Apple: https://support.apple.com/en-gb/HT203033; Google: https://support.google.com/accounts/answer/3467281?hl=en

12. Datasikkerhet

Fordi noen av personopplysningene som behandles, har Trigo Tech AS innarbeidet et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

For å beskytte konfidensialiteten og integriteten til personopplysningene dine gjør vi følgende:

·       Ha interne retningslinjer som holder dataene dine private og konfidensielle.

·       Kryptere all kommunikasjon mellom Trigo Tech AS og våre brukere (http: via SSL, e-post via TLS).

·       Kryptere all pasienthelseinformasjon i databasen vår («at-rest»).

·       Begrense informasjonstilgangen i selskapet vårt til det absolutte minimum av det som er nødvendig.

·       Bruke et elektronisk og fysisk sikret datasenter.

·       Bruke en brannmur som blokkerer tilgang fra angripere og uautoriserte brukere.

·       Logge av automatisk helsepersonell eller idrettsorganisasjoner etter en viss periode med inaktivitet.

·       Kreve at brukerne velger sterke passord.

·       Bruke en CDN i verdensklasse (innholdsdistribusjonsnettverk) som filtrerer ut mulige angripere.

·       Bruke anerkjente utviklings- og testsystemer.

·       Bruke anerkjente serveradministrasjonsteknologier.

Disse er i samsvar med Trigo interne retningslinjer: Intern sikkerhet, sikre utviklingsstandarder og god tilgangskontroll.

13. Oppbevaring av data

Trigo Tech AS vil beholde dine personopplysninger så lenge kontoen din er aktiv eller etter behov for å levere tjenesten til deg. Trigo Tech AS vil ikke beholde dine personopplysninger hvis du ber om at dine personopplysninger slettes eller hvis du trekker tilbake ditt samtykke, med mindre oppbevaring av personopplysningene er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse eller for å etablere, utøve eller forsvare et juridisk krav.

Personopplysningene dine oppbevares av Trigo Tech AS i maksimalt fem års inaktivitet (dvs. du ikke har logget inn i Trigoappen). Hvis kontoen din har blitt tildelt en Trigo Pro-profesjonell, anses du for å ha mottatt profesjonell rådgivning. Da vil oppbevaringsperioden være 7 år etter siste aktivitet. Trigo vil varsle deg om vår intensjon om å slette dine personopplysninger, og du vil få muligheten til å logge inn i appen og dermed tilbakestille oppbevaringsperioden.

Hvis du har blitt tildelt et helsepersonell av Trigo, vil din profesjonelle være felles behandlingsansvarlig og vil være ansvarlig for å opprettholde sine egne registreringer av tjenesten de leverer til deg, Trigo vil ikke ha tilgang til denne registreringen.

Når helseleverandøren, arbeidsgiver eller idrettsorganisasjonen din avslutter Trigo Tech AS-tjenesten, vil alle lagrede personopplysninger bli slettet med mindre du ber om noe annet, dette i samsvar med vilkårene i Trigo Tech AS Data Retention Policy. Du har rett til å kreve sletting av personopplysningene som Trigo Tech AS har. Du kan gjøre dette ved å slette kontoen din via profilområdet i Trigoappen din eller ved å kontakte post@trigo.no.

Helsetjenesteleverandøren din er behandlingsansvarlig for tjenesten de leverer til deg, oppbevaring av dine personopplysninger vil være underlagt den juridiske forpliktelsen til helsepersonell.

 

14. Din rett til å få tilgang til eller slette dine personopplysninger

Du kan kontakte Trigo Tech AS for informasjon om behandlingen av dine personopplysninger. Hvis henvendelsen din krever svar fra helsepersonell eller idrettsorganisasjon i deres rolle som behandlingsansvarlig, vil Trigo Tech AS informere deg om dette faktum og be helsepersonell eller idrettsorganisasjon om å svare. Du kan sende forespørselen din til post@trigo.no, og Trigo Tech AS vil svare på forespørselen din innen 4 uker, i samsvar med kravene i klausulene i datasubjektets tilgangsforespørsel innen forordning (EU) 679/2016 (GDPR) og UK Data Protection Act 2018. Hvis Trigo Tech AS av en eller annen grunn ikke er i stand til å tilfredsstille forespørselen din, vil vi informere deg så snart som rimelig mulig.

·       Når Trigo Tech AS er behandlingsansvarlig som definert i avsnitt 4 , vil Trigo svare direkte.

·       Der Trigo Tech AS ikke er behandlingsansvarlig eller er felles behandlingsansvarlig, men forespørselen din krever informasjon fra helsepersonell, vil Trigo informere deg om dette og samarbeide med helsepersonell for å oppfylle dine krav.

Vær oppmerksom på at du kan kontakte helsepersonell eller idrettsorganisasjonen din direkte hvis du foretrekker det.

Din rett til sletting gjelder bare under visse omstendigheter. Relevante unntak inkluderer behandling av data som er for medisinsk diagnostisering, levering av helse- eller sosialtjenester eller styring av helse- eller sosialsystemer eller -tjenester. Helsetjenesteleverandøren din er behandlingsansvarlig for tjenestene de leverer, og derfor vil de bestemme oppbevaringsperioden for opplysningene de oppbevarer, disse blir ikke registrert eller lagret av Trigo Tech AS. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkel 17, GDPR og/eller britisk GDPR.

15. Gjeldende tilsynsmyndighet

Skulle du ha en klage på hvordan dataene dine kontrolleres eller behandles, bør du først kontakte behandlingsansvarlig som definert i avsnitt 3 og 4 i dette dokumentet. Hvis du føler at dette ikke gir svar om hvordan dataene dine kontrolleres eller behandles, har du rett til å klage til den nasjonale tilsynsmyndigheten i landet ditt.

Trigo Tech AS anvender norsk lov på grunn av inkorporering, for din referanse finner du den fullstendige listen over europeiske tilsynsorganer her: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Hvis du er bosatt i Storbritannia er tilsynsorganet for UK Data Protection Act 2018: Information Commissioner’s Office, https://ico.org.uk/global/contact-us

16. Endringer i disse retningslinjene

Trigo Tech AS kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen for å gjenspeile juridiske krav, driftsforhold eller tilbakemeldinger fra marked og kunder. Endringer vil bli kommunisert til deg via elektroniske hjelpemidler (e-post, nettsted, applikasjon), og du oppfordres til å gjennomgå retningslinjene med jevne mellomrom.

17. Kontaktinformasjon

Trigo Tech AS, c/o, Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes, Norge. Org.nr: 820889452

Vedlegg 1: Dataelementer og grunnlag for samtykke til behandling

Appendex-1

Vedlegg 2: Databehandlere

Appendex-2

 

Vedlegg 3: Deling av nettsteder i sosiale medier

‍Følgende varsler refererer til Trigo sitt offentlige nettsted som du finner på https://www.trigo.no. Vi gir våre brukere en valgfri mulighet til å benytte lenker som vi har plassert på nettstedet vårt til å dele / like / anbefale innhold på deres egne sosiale-mediekontoer.

Appendex-3

Vilkår for bruk

Generelle vilkår

1.1         Denne lisensavtalen for sluttbrukere («EULA») er en juridisk avtale mellom deg («du») og Trigo Tech AS (et selskap registrert i Norge med organisasjonsnummer 820889452) med adresse: Trigo Tech AS, Laguneveien 9, 5239 Rådal, Norge. Reg.no: 820889452 («Trigo»»oss» eller «vi») der vi gir deg lisens til å bruke Trigo mobil- eller webapplikasjon, alle data som leveres med programvaren, og tilhørende medier (samlet kalt «appen») underlagt vilkårene og betingelsene i denne lisensavtalen for sluttbrukere.

1.2         Vi lisensierer bruk av appen og dokumentene (som definert i betingelse 4.1(a)) til deg på grunnlag av denne lisensavtalen for sluttbrukere og underlagt eventuelle regler ller retningslinjer som brukes av en appbutikkleverandør eller operatør («AppStore-leverandør») som du har lastet ned appen fra («App Store-vilkår» fra ). Vi selger ikke appen til deg. Vi og våre lisensgivere forblir de eksklusive eierne av appen og dokumentene og alle immaterielle rettigheter i appen og dokumentene til enhver tid.

1.3         Viktig merknad:

1.3.1        Ved å laste ned eller installere appen på enhetene dine godtar du vilkårene i denne lisensavtalen for sluttbrukere, og du samtykker i at du har fullmakt og myndighet til å inngå denne lisensavtalen for sluttbrukere, og dermed binde deg til vilkårene. Vilkårene i denne lisensavtalen inkluderer spesielt avtalen din om å overholde personvernerklæringen og bekreftelsen din av en avtale med lisensbegrensninger i betingelse 4 og ansvarsfraskrivelser, utelukkelser og ansvarsbegrensninger i betingelse 8.

1.3.2        Hvis du ikke godtar vilkårene i denne lisensavtalen, vil vi ikke lisensiere appen til deg og du har ikke tillatelse til å bruke appen. Dermed må du ikke laste ned, lagre, installere eller bruke appen på noen enheter (som definert i betingelse 3.2).

1.3.3        Du har rett til å kansellere og trekke deg fra gjennomføring med å inngå denne lisensavtalen uten kostnad og uten grunn før du registrerer deg i appen.

1.3.4        Ved å inngå denne lisensavtalen mister du retten til å kansellere og trekke deg fra gjennomføringen når du har fullført registreringen med appen, fordi tjenesten vår til deg vil ha startet på det tidspunktet.

1.3.5        Dette påvirker ikke forbrukerrettighetene dine med hensyn til appen eller noen tjenester (som definert i tilstand 2.1) eller produkter (som definert i tilstand 2.1) som er defekte.

1.4         Du bør skrive ut en kopi av lisensavtalen for fremtidig referanse. Denne lisensavtalen for sluttbrukere er kun tilgjengelig på norsk og engelsk, og eventuelle tvister om den vil bli bestemt med henvisning til dets norskspråklige vilkår.

2          Takk

2.1         Vilkårene i denne lisensavtalen gjelder for appen, alle tjenestene som er tilgjengelige via appen (tjenestene) og noen av produktene som er tilgjengelige via appen (produkter), inkludert eventuelle oppdateringer, tillegg til appen eller en tjeneste eller et produkt, med mindre de kommer med separate vilkår, i så fall gjelder disse vilkårene. Når det gjelder åpen kildekode og annen tredjeparts programvare som er inkludert i appen eller tjenester og/eller produkter, kan vilkårene for åpen kildekode eller annen tredjeparts lisens styre slik programvare til tross for vilkårene i denne lisensavtalen for sluttbrukere. Vilkårene i en slik tredjeparts lisens kan gjøres tilgjengelig ved skriftlig forespørsel til oss.  Vi gir ingen ettertrykkelige eller underforståtte fremstillinger eller garantier med hensyn til slik tredjeparts programvare, som leveres «som den er», og i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver vi oss ettertrykkelig alle fremstillinger og garantier med hensyn til slik tredjeparts programvare.

2.2         Vi kan når som helst endre vilkårene i denne lisensavtalen for sluttbrukere ved å gi deg beskjed, enten ved å legge ut en oppdatert versjon på nettstedet vårt på www.trigo.no (Trigo-nettstedet), sende deg en e-post med detaljer om endringen eller ved å varsle deg om en endring når du neste gang åpner appen. De nye vilkårene kan vises på skjermen, og du kan bli bedt om å lese og godta dem for å fortsette din bruk av appen, tjenestene og/eller produktene.

2.3         Fra tid til annen kan oppdateringer av appen komme gjennom butikken du lastet ned appen fra (AppStore). Avhengig av oppdateringen kan det hende du ikke kan bruke appen, tjenestene og/eller produktene før du har lastet ned den nyeste versjonen av appen og godtatt eventuelle nye vilkår.

2.4         Du erklærer og garanterer at du har fått tillatelse fra eierne av enheter (som definert i betingelse 3.2) som kontrolleres, men ikke eies, av deg til å laste ned en kopi av appen til enhetene, og at du har fullmakt og myndighet til å godta vilkårene i denne lisensavtalen for sluttbrukere på vegne av eierne av slike enheter. Du og de kan bli belastet av dine og deres tjenesteleverandører for internetttilgang på enhetene. Du påtar deg ansvaret i samsvar med vilkårene i denne lisensavtalen for bruk av appen eller tjenester og/eller produkter på eller i forbindelse med enheter, uansett om de eies av deg eller ikke, og du samtykker i å holde oss skadesløse fra og mot krav, krav, tap, kostnader, utgifter (inkludert juridiske  avgifter) eller andre skader som følge av eller relatert til påstander om at du ikke hadde rett til for å laste ned, installere og/eller bruke appen på slike enheter.

2.5         Vilkårene i våre retningslinjer for personvern som er tilgjengelige på www.trigo.no (personvernreglene) og som kan oppdateres fra tid til annen, er innlemmet i denne lisensavtalen for sluttbrukere ved referanse og gjelder for appen, tjenestene og produktene (lagret til tjenester og/eller produkter som kan leveres av tredjeparter og/eller tredjeparts nettsteder (som definert i betingelse 2.8 ) som har egne retningslinjer for personvern). I tillegg, ved å bruke appen eller noen tjenester og/eller produkter, erkjenner og godtar du at internettoverføringer aldri er helt private eller sikre, og at vi ikke er ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for tap av data eller korrupsjon, data eller sikkerhetsbrudd, skade på personer eller eiendom, eller brudd på personvernrettigheter knyttet til eller som følge av feil eller uautorisert tilgang eller bruk av slike internettoverføringer. Du forstår at alle meldinger eller opplysninger du sender ved hjelp av appen eller tjenester og/eller produkter, kan leses eller fanges opp av andre, selv om det er et spesielt varslet at en bestemt overføring er kryptert.

2.6         Ved å bruke appen eller noen av tjenestene og/eller produktene, samtykker du til at vi samler inn og bruker teknisk informasjon om enhetene og relatert programvare, maskinvare og eksterne enheter for tjenester og/eller produkter som er internettbaserte eller trådløse for å forbedre tjenestene og/eller produktene og/eller levere tjenester og/eller produkter til deg.

2.7         Enkelte tjenester kan bruke posisjonsdata som sendes fra enhetene. Du kan slå av denne funksjonaliteten når som helst ved å slå av innstillingene for posisjonstjenester for appen på enhetene. Hvis du bruker disse tjenestene, samtykker du til Trigo og våre tilknyttede selskapers og rettighetshavers overføring, innsamling, vedlikehold, behandling og bruk av posisjonsdataene og spørsmålene dine for å levere og forbedre stedsbaserte tjenester og/eller produkter. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket ved å slå av innstillingene for posisjonstjenester for appen på enhetene dine.

2.8         Appen eller en hvilken som helst tjeneste og/eller produkter kan fra tid til annen inneholde lenker til andre uavhengige tredjeparts tjenester og/eller nettsteder (sammen tredjeparts nettsteder).Tredjeparts nettsteder er ikke under vår kontroll, og vi er ikke ansvarlige for og støtter ikke deres innhold eller deres retningslinjer for personvern (hvis noen). Du må gjøre din egen uavhengige vurdering angående din samhandling med tredjeparts nettsteder, inkludert kjøp og bruk av produkter eller tjenester som er tilgjengelige gjennom dem.

2.9         Som en del av registreringen for å bruke appen, produktene og/eller tjenestene, kan sluttbrukere opprette offentlige profiler, som kan inneholde visse personopplysninger (for eksempel alder, bostedsland, kjønn.). Vi kan ikke, og kummer ikke til å undersøke informasjon i sluttbrukers offentlige profiler. Følgelig representerer, garanterer, støtter eller garanterer vi ikke aktualitet eller nøyaktigheten av informasjon i offentlig profiler. Det er sluttbrukerens ansvar, ikke oss, å sørge for at denne informasjonen er oppdatert og korrekt.

2.10       Du erkjenner og forstår at vi:

2.10.1      ikke har undersøkt og ikke på noen måte undersøker våre sluttbrukere;

2.10.2      ikke har spurt og ikke på noen måte spør om bakgrunnene til våre sluttbrukere;

2.10.3      ikke har gjennomgått eller verifisert og ikke på noen måte vil gjennomgå eller verifisere uttalelsene til sluttbrukerne, inkludert informasjon eller representasjoner i offentlige profiler.

2.11       I forbindelse med din bruk av visse tjenester og/eller produkter, må du fullføre registreringen, dette kan fylles ut av sluttbrukeren eller en representant med ditt samtykke, for eksempel arbeidsgiver eller sportsorganisasjon. Du erklærer og garanterer at all brukerinformasjon du oppgir ved registrering eller på annen måte i forbindelse med din bruk av slike tjenester og/eller produkter, vil være oppdatert, fullstendig og nøyaktig, og at du vil oppdatere denne informasjonen etter behov for å opprettholde dens fullstendighet og nøyaktighet ved å besøke din personlige profil.

2.12       Du vil også bli bedt om å oppgi innloggingsdetaljer, inkludert et passord i forbindelse med din bruk av visse tjenester og/eller produkter. Du er helt og holdent ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passordet ditt. Du kan når som helst ikke bruke kontoen, innloggingsdetaljene eller passordet til noen annen sluttbruker. Du samtykker i å varsle oss umiddelbart om uautorisert bruk av kontoen din, brukernavnet eller passordet ditt. Vi er ikke ansvarlige for tap som du eller tredjeparter pådrar deg som følge av at noen andre bruker kontoen din, brukernavnet eller passordet ditt, verken med eller uten din viten.

2.13       Du skal holde oss skadesløse fra og mot alle forpliktelser, kostnader, utgifter, skader og tap (inkludert eventuelle direkte, indirekte eller følgetap, tap av fortjeneste, tap av omdømme og alle renter, straffer og juridiske kostnader og alle andre rimelige faglige kostnader og utgifter) som vi har lidd eller pådratt oss som følge av eller i forbindelse med brudd på denne LISENSAVTALEN.

2.14       Ord som følger begrepene «inkludert», «inkludere», «spesielt» eller «for eksempel» eller lignende uttrykk, skal tolkes som illustrerende og skal ikke begrense generaliteten til de relaterte generelle ordene.

3          Tildeling og lisensomfang

3.1         I forbindelse med at du godtar å overholde vilkårene i denne lisensavtalen for sluttbrukere, gir vi deg en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, ikke-underlisensierbar lisens til å installere og bruke appen på enhetene, i henhold til vilkårene i denne lisensavtalen for sluttbrukere og vilkårene i personvernerklæringen og App Store-vilkårene som er innlemmet i denne lisensavtalen for sluttbrukere ved referanse. Vi forbeholder oss alle andre rettigheter.

3.2         Du kan få tilgang til eller laste ned appen til dine mobile enheter (for eksempel en mobiltelefon, nettbrett, bærbar PC eller lignende) som eies av deg eller kontrolleres, men ikke eies, av deg (Enheter) og viser, bruker og viser appen på disse enhetene bare for dine personlige formål eller forretningsformål som dekkes av en avtale med Trigo.

4          Lisensbegrensninger

4.1         Med unntak av det som uttrykkelig er angitt i denne lisensavtalen for sluttbrukere eller som tillatt i henhold til gjeldende lov, godtar du:

4.1.1        ikke å kopiere appen eller tilhørende instruksjoner eller dokumenter (Dokumenter), bortsett fra der slik kopiering er som følge av normal bruk av appen til dine personlige, ikke-kommersielle formål, eller der det er nødvendig med det formål å sikkerhetskopiere eller driftssikkerhet, eller hvis det dekkes under en bestemt lisensavtale med Trigo;

4.1.2        ikke å leie, lease, underlisensiere, låne, oversette, fusjonere, tilpasse, variere eller endre appen eller dokumentene;

4.1.3        ikke å gjøre endringer i, eller modifikasjoner av, hele eller deler av appen, eller tillate at appen eller noen del av den kombineres med, eller blir innlemmet i, andre programmer;

4.1.4        ikke å demontere, dekompilere, foreta omvendt utvikling eller lage avledede arbeider basert på hele eller deler av appen eller forsøke å gjøre noe slikt, bortsett fra i dengrad gjeldende lover (inkludert gjeldende lokale lover) slike handlinger ikke kan forbys fordi de er avgjørende for å oppnå interoperabilitet av appen med et annet program,  og forutsatt at informasjonen du fikk under slike aktiviteter: (a) bare brukes til å oppnå interoperabilitet av appen med et annet program; (b) ikke utleveres eller kommuniseres til noen tredjepart unødvendig og uten vårt skriftlige samtykke; og (c) ikke brukes til å lage programvare eller tjenester som er vesentlig lik appen (d) utføres med uttrykkelig tillatelse fra Trigo;

4.1.5        for å holde alle kopier av appen sikker og for å opprettholde nøyaktige og oppdaterte registreringer av antallet og plasseringene til alle kopier av appen;

4.1.6        for å inkludere vår opphavsrettserklæring på alle hele og delvise kopier du lager av appen eller dens innhold på et hvilket som helst medium;

4.1.7        ikke å gi eller på annen måte gjøre appen tilgjengelig helt eller delvis (inkludert objekt og kildekode) i noen form for noen person uten skriftlig forhåndssamtykke fra oss; og

4.1.8        for å overholde alle teknologikontroll- eller eksportlover og -forskrifter som gjelder for teknologien som brukes eller støttes av appen eller tjenester og/eller produkter (teknologi), sammen med lisensbegrensningene.

 

5          Begrensninger forakseptabel bruk

5.1         Du må:

5.1.1        ikke bruke nettstedet, appen eller noen tjenester og/eller produkter (eller aktivere andres bruk av disse): (i) til å handle på noen måte uredelig eller ondsinnet (for eksempel ved å hacke seg inn i eller sette inn skadelig kode, inkludert virus eller skadelige data, i appen, tjenester og/eller produkter eller noe operativsystem); (ii) å laste opp, legge ut, overføre, vise, utføre eller distribuere innhold, informasjon eller materiale som er injurierende, ærekrenkende, fornærmende, truende, overdrevent voldelig, obskøn, slibrig, uanstendig, pirrende, skitten eller pornografisk, som ber om personlig informasjon, som fremkaller, oppfordrer til eller truer fysisk skade mot en annen, som fremmer eller forherliger rasemessig intoleranse, bruker hat og /eller rasistiske vilkår eller betyr hat mot enhver person eller gruppe mennesker,  at glamorises bruk av hardcore ulovlige stoffer og narkotika, som annonserer eller på annen måte ber om midler eller utgjør en oppfordring til varer eller tjenester, eller som generelt er støtende eller i dårlig smak (som bestemt av oss); eller (iii) på noen annen ulovlig måte, for andre ulovlige formål eller på annen måte som er uforenlig med denne lisensavtalen for sluttbrukere, personvernreglene eller andre tilknyttede retningslinjer eller retningslinjer;

5.1.2        ikke av eller på annen måte i forbindelse med din bruk av nettstedet, appen eller noen tjenester og/eller produkter: (i) «forfølge» eller på annen måte trakassere enhver person eller kontakte enhver person som har bedt om ikke å bli kontaktet; (ii) gi falsk, villedende eller unøyaktig informasjon til oss eller noen annen sluttbruker; (iii) utgi seg for å være, eller på annen måte feilaktig fremstille tilknytning, forbindelse eller tilknytning til, enhver person eller enhet; (iv) opprette mer enn én unik offentlig profil; (v) lagre eller på annen måte samle inn informasjon om andre brukere av tjenester og/eller produkter, inkludert e-postadresser og telefonnumre; (vi) bruke eller forsøke å bruke verktøy, programvare, verktøyagenter eller andre enheter eller mekanismer (inkludert nettlesere, søkeroboter, roboter, avatarer eller intelligente agenter) til å samle inn eller på annen måte samle inn informasjon fra appen for bruk, inkludert bruk på tredjeparts nettsteder; (vii) få tilgang til innhold eller data som ikke er ment for deg, eller logge på en server eller konto som du ikke er autorisert til å få tilgang til; (viii) forsøke å granske, skanne eller teste sårbarheten til appen, tjenester og/eller produkter eller et tilknyttet system eller nettverk, eller for å bryte relaterte sikkerhets- eller autentiseringstiltak uten riktig autorisasjon; (ix) forstyrre eller forsøke å forstyrre bruken av appen eller tjenester og/eller produkter av andre brukere, verter eller nettverk, inkludert ved å sende inn et virus, overbelastning, «oversvømmelse», «spamming», «postbombing» eller «krasje»; (x) sende uønskete-post, inkludert kampanjer eller annonser for produkter eller tjenester; (xi) forfalske et TCP/IP-pakkehode eller en del av hodeinformasjonen i en e-post eller i en opplasting eller postering til, eller overføring, visning, ytelse eller distribusjon ved hjelp av, tjenester og/eller produkter; eller (xii) legge ut eller overføre uoppfordret reklame, reklamemateriell, «søppelpost», «spam», «kjedebrev», pyramidespill» eller noen annen form for oppfordring eller informasjon som ikke er CV, for eksempel meninger eller merknader, kommersielleeller på annen måte;

5.1.3        ikke krenke våre immaterielle rettigheter eller rettighetene til noen tredjepart i forbindelse med din bruk av appen eller noen tjenester og/eller produkter, inkludert gjennom innsending av brukerinnhold;

5.1.4        ikke bruke appen eller noen tjenester og/eller produkter på en måte som kan skade, deaktivere, overbelaste, svekke eller kompromittere systemene eller sikkerheten vår eller forstyrre andre brukere; og

5.1.5        ikke samle inn eller lagre informasjon eller data fra tjenester og/eller produkter eller våre systemer eller forsøke å dechiffrere overføringer til eller fra serverne som kjører tjenester og/eller produkter,

samlet, begrensninger for akseptabel bruk.

 

6          Immaterielle rettigheter

6.1         Du erkjenner at alle immaterielle rettigheter (inkludert varemerker, patenter, opphavsrett, forretningshemmeligheter og databaserettigheter) i appen, dokumentene og teknologien hvor som helst i verden tilhører oss eller våre lisensgivere, atr ettighetene i appen er lisensiert (ikke solgt) til deg, og at du ikke har noen rettigheter i, eller til, appen, dokumentene eller teknologien annet enn retten til å bruke hver av dem i samsvar med vilkårene i denne lisensavtalen for sluttbrukere.

6.2         Du erkjenner at du ikke har rett til å ha tilgang til appen i kildekodeform.

6.3         Du samtykker i og gir oss herved en fullstendig betalt, verdensomspennende, underlisensierbar, ugjenkallelig og overførbar lisens til å kopiere, distribuere, publisere, overføre, offentlig vise eller utføre, redigere, modifisere, oversette, lage avledede verk av, omformatere og på annen måte bruke brukerinnholdet ditt (som definert i denne tilstanden 6.5 nedenfor) i forbindelse med driften av tjenester og /eller produkter eller andre lignende tjenester eller relaterte virksomheter,  i et hvilket som helst medium som nå eksisterer eller senere er utviklet, inkludert i reklame og publisitet. I forbindelse med denne lisensavtalen er brukerinnhold alt innhold, materiale eller informasjon (f.eks. tekst, informasjon, bilder, bilder, video og annet innhold og materiale) du laster opp eller legger ut på, eller overfører, viser, utfører eller distribuerer ved hjelp av tjenester og/eller produkter, enten i forbindelse med din bruk av nettstedet eller appen, gjennom bruk av tredjeparts nettsteder eller på annen måte.

6.4         Du samtykker videre i at lisensen gitt i betingelse 6.5 inkluderer retten vår til å publisere, vise eller på annen måte bruke og gjøre tilgjengelig (underlagt vilkårene i personvernerklæringen) ditt brukerinnhold og muligens ditt navn og/ eller brukernavn i forbindelse med utøvelse av lisensen gitt i betingelse 6.5.

6.5         Du erklærer og garanterer herved at du eier alle rettigheter, titler og interesser i og til brukerinnholdet ditt, eller på annen måte er autorisert til å gi rettighetene som er lisensiert til oss i henhold til vilkårene 6.3 og 6.4. Du erklærer og garanterer at når du bruker nettstedet, appen og eventuelle tjenester og /eller produkter, vil du følge loven og respektere andres immaterielle rettigheter. Din bruk av nettstedet, appen og eventuelle tjenester og/eller produkter er til enhver tid underlagt og regulert av lover om opphavsrettseierskap og bruk av immaterielle rettigheter generelt. Du samtykker i å ikke laste opp, legge ut, overføre, vise, utføre eller distribuere innhold,informasjon eller annet materiale i strid med noen tredjeparts opphavsrett, varemerker eller andre immaterielle rettigheter eller eiendomsrettigheter. Du er eneansvarlig for eventuelle brudd på lover og for eventuelle brudd på tredjeparters immaterielle rettigheter eller eiendomsrettigheter forårsaket av din bruk av nettstedet, appen og/eller noen tjenester og/eller produkter.

6.6         I samsvar med Digital Millennium Copyright Act (DMCA) kan vi utnevne en oppnevnt representant til å motta varsler om påstått brudd på opphavsretten knyttet til informasjon som brukere plasserer på nettstedet. Vi vil, når vi mottar riktig varsel som beskrevet nedenfor, bruke en kommersiell rimelig innsats for å undersøke varsler om brudd på opphavsretten og iverksette passende tiltak i henhold til DMCA. Hvis du mener at ditt opphavsrettsbeskyttede arbeid eller opphavsrettsbeskyttede arbeid fra en annen part blir krenket, vennligst gi oss beskjed gjennom adressen som er angitt i betingelse 10 nedenfor. Når du varsler oss om påståtte brudd på opphavsretten, må du inkludere all følgende informasjon:

6.6.1        fysisk eller elektronisk signatur fra en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsrettsinteressen som hevdes å ha blitt krenket;

6.6.2        identifisering av det opphavsrettsbeskyttede verket som angivelig skal ha blitt krenket;

6.6.3        en beskrivelse av materialet som hevdes å være krenkende og informasjon som er tilstrekkelig til å lokalisere materialet på nettstedet;

6.6.4        informasjon som er tilstrekkelig til å kontakte den klagende parten, for eksempel en fysisk adresse, telefonnummer og, hvis tilgjengelig, en e-postadresse;

6.6.5        en uttalelse om at den klagende parten i god tro mener at bruken av materialet på den måten som klages over, ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dens agent eller loven; og

6.6.6        en erklæring om at informasjonen i varselet er nøyaktig og, under straff for mened, at den klagende parten er autorisert til å handle på vegne av opphavsrettseieren.

6.6.7        Hvis materiale i god tro av oss antas å krenke en opphavsrett eller på annen måte krenke immaterielle rettigheter, vil vi fjerne eller de aktivere tilgang til slikt materiale.

7          Begrenset garanti

7.1         Vi garanterer at appen, når den brukes riktig og på et operativsystem den ble designet for, vil fungere vesentlig i samsvar med funksjonene som er beskrevet i dokumentene i alle vesentlige henseender i en periode på 7 dager fra datoen appen lastes ned eller streames til enhetene (garantiperioden).

7.2         Hvis du i løpet av garantiperioden varsler oss skriftlig om eventuelle feil eller feil i appen som et resultat av at den ikke fungerer vesentlig i samsvar med dokumentene, og vi godtar (en slik avtale ikke å bli urimelig holdt tilbake eller forsinket) med vurderingen om at appen er mangelfull eller defekt, vil du ha rett til å motta (etter eget skjønn) enten (a) en oppdatert eller erstatningsversjon av appen som oppfyller garantien som er angitt i betingelse 7.1, eller (b) en refusjon av pengene du betalte for å laste ned appen.

7.3         Garantien som er gitt i betingelse 7 gjelder ikke:

7.3.1        hvis mangelen eller feilen i appen eller noen tjenester og/eller produkter skyldes at du har rettet på eller endret appen eller slike tjenester og/eller produkter eller brukt dem sammen med tredjeparts varer eller -tjenester som de ikke er utformet for;

7.3.2        hvis mangelen eller feilen i appen eller noen tjenester og/eller produkter skyldes at du har brukt appen eller slike tjenester og/eller produkter i strid med vilkårene i denne lisensavtalen for sluttbrukere; og/eller

7.3.3        hvis du bryter noen av lisensbegrensningene eller begrensningene for akseptabel bruk.

7.4         Garantien som gis i betingelse 7 er den eneste garantien vi gir med hensyn til appen, tjenestene og produktene, og de uttrykkelige rettsmidler som er angitt i betingelse 7.2 er de eneste rettsmidler som er tilgjengelige for deg med hensyn til brudd på garantien som er angitt i betingelse 7.

 

8          Ansvarsfraskrivelser,unntak og ansvarsbegrensninger

8.1         Med unntak av det som ettertrykkelig er angitt her, tilbyr vi appen og alle tjenester og/eller produkter på en «som den er» og «som tilgjengelig» basis. Du erkjenner og bekrefter at vi ikke gir noen løfter eller garantier om at appen og/eller noen tjenester og/eller produkter vil være uavbrutte, feilfrie eller frie for virus eller andre skadelige komponenter. Selv om vi tar rimelige forholdsregler for å forhindre inkludering av datavirus og/eller andre ondsinnede programmer i appen eller gjennom produkter eller tjenester som åpnes gjennom appen, påtar vi oss intet ansvar for dem.  Vi gir heller ingen løfter eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, om at innholdet i appen og/eller noen tjenester og/eller produkter er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.  Med unntak av den garantien som er angitt i betingelse 7, og i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov (inkludert gjeldende lokale lover), utelukker og fraskriver vi oss uttrykkelig alle andre betingelser, garantier, representasjoner eller andre vilkår som kan gjelde for nettstedet, appen og/eller noen tjenester og/eller produkter, enten de er uttrykte eller underforståtte, inkludert enhver underforstått garanti for tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål, salgbarhet eller ikke-krenkelse av noen tredjeparts immaterielle rettigheter eller eiendomsrettigheter.

8.2         Du erkjenner og bekrefter at verken appen eller noen tjenester og/eller produkter er utviklet for å oppfylle dine individuelle krav, og at det derfor er ditt ansvar å sørge for at appens ressurser og funksjoner som beskrevet i dokumentene oppfyller dine krav. Du erkjenner og bekrefter at vi ikke gir noen løfter eller garantier om at appen og/eller noen tjenester og/eller produkter vil oppfylle dine krav.

8.3         Vi er ikke medisinsk fagpersonell, og vi tilbyr ikke medisinske tjenester eller gir medisinsk rådgivning. Du samtykker herved i at før du bruker appen og/eller noen tjenester og/eller produkter, vil du konsultere legen din, spesielt hvis du er i faresonen for problemer som følge av trening eller endringer i kostholdet ditt. Du samtykker også i at bruk av appen og/eller tjenester og/eller produkter er helt på din egen risiko. Informasjonen i appen er på ingen måte utformet for å erstatte ekspertisen og dømmekraften til legen din, fysioterapeuten eller annet helsepersonell, og er ikke råd om hvilken avhengighet som skal plasseres. Du anbefales at beslutninger om diagnostisering og behandling av enhver medisinsk tilstand, inkludert beslutninger om fysisk eller medikamentell behandling, er komplekse medisinske beslutninger som krever uavhengig og informert vurdering av passende helsepersonell. Alle spesifikke spørsmål om behandling og pleie av en medisinsk tilstand bør stilles til din egen behandler.  Hvis du tror du kan ha et medisinsk alvorlig problem bør du umiddelbart kontakte legen din eller, i en nødsituasjon ringe ditt lokale nødnummer.  Appen inneholder informasjon om fysioterapiøvelser og aktiviteter som brukes av fysioterapeuter eller idrettstrenere. Aktiviteter og programmer som ikke er basert på personlig fysioterapi eller profesjonell coachingkonsultasjon, bør bare betraktes som en informasjonstjeneste og ikke skreddersydd for dine individuelle omstendigheter. Det er ikke ment å erstatte råd fra en kvalifisert fagperson om en bestemt øvelse passer for deg.

8.4         Hvis du ønsker å gjennomføre en personlig konsultasjon, kan du be om dette i appen, og Trigo vil tildele deg en fysioterapeut for å gjøre passende endringer, basert på en profesjonell konsultasjon.

8.5         Helsepersonell som er tildelt oppgaver, vurderes av Trigo for egnethet til å betjene Trigo-pasienter, er uavhengige fagpersoner og har et personlig fagligansvar for å sørge for at tjenesten deres oppfyller kravene til kvalitet, ansvar og omsorg.  Trigo vil tilby en plattform som vil imøtekomme deres faglige plikter i henhold til loven.

8.6         Med mindre tillatelse er innhentet ved spesifikk lisensavtale med Trigo, gir vi bare appen og dokumentene for hjemmebruk, personlig og privat bruk. Du samtykker i åi kke bruke appen og dokumentene til reklame, forretninger eller videresalg. Vi har ikke noe ansvaro verfor deg for tap av fortjeneste, tap av virksomhet, forretningsavbrudd eller tap av forretningsmuligheter (uansett årsak)som oppstår som følgea v eller i forbindelse med (a) skade på enhetene dine, eller (b) tillit til innhold som vises i appen.

8.7         Vi er bare ansvarlige for direkte tap eller skader du lider som er et overskuelig resultat av vårt brudd på denne LISENSAVTALEN eller vår uaktsomhet opp til grensen som er angitt i tilstand 8. 7, men i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov (inkludert gjeldende lokale lover), er vi ikke ansvarlige for uforutsette tap eller skader eller indirekte, følgeskader, tilfeldige skader eller spesielle skader.

8.8         Maksimalt samlet ansvar under eller i forbindelse med denne LISENSAVTALEN (inkludert din bruk av appen og/eller noen tjenester og/eller produkter) enten det er i kontrakt, erstatningsrett (inkludert uaktsomhet) eller på annen måte, skal under alle omstendigheter begrenses til det samlede beløpet du, lisenstaker, i de seks (6) månedene før siste hendelse som gir opphav til et slikt krav.  Dette gjelder ikke for de typer av tap som er angitt i tilstand 8.8.

8.9         Ingenting i denne lisensavtalen for sluttbrukere skal begrense eller utelukke vårt ansvar for død eller personskade som følge av vår uaktsomhet, for svindel eller uredelig feilaktig fremstilling av oss eller for noe annet ansvar som det er ulovlig å utelukke eller begrense.

8.10      Noen jurisdiksjoner begrenser eller forbyr enkelte av ansvarsfraskrivelsene som er angitt i denne betingelsen 8; I de nutstrekning slike begrensninger eller forbud gjelder for noen del av denne betingelsen 8, skal de ikke ugyldiggjøre eller oppheve resten av denne betingelsen, som skal være delbar og rettskraftig i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov.

 

9          Klager

ost@trig1.1         Hvis du ønsker å klage på Trigotjenesten, kandu kontakte oss via post@trigo.no.o.no.

9.1         Hvis du ønsker å klage på Trigotjenesten, kandu kontakte oss via post@trigo.nopost@trigo.no.

9.2         Hvis du ønsker å klage på Trigotjenesten, kan du kontakte oss via post@trigo.no.post@trigo.no.

9.3         Du har rett til å klage hvis du mener at dine rettigheter som pasient har blitt krenket.

9.3.1        For mer informasjon om klager og hvordan du går frem med klager i Norge, se https://helsenorge.no/rettigheter/klageordninger og        https://www.helseklage.no/. https://www.helseklage.no/.

9.3.2        I Storbritannia kan du klage til Health and Care Professions Council: https://www.hcpc-uk.org/concerns/raising-concerns/

10       Oppsigelse

10.1       Vi kan si opp denne lisensavtalen umiddelbart ved skriftlig varsel til deg:

10.1.1      hvis du begår et materielt eller vedvarende brudd på denne lisensavtalen for sluttbrukere som du ikke klarer å rette opp (hvis utbedring) innen 7 dager etter at skriftlig varsel krever at du gjør det;

10.1.2      hvis du bryter noen av lisensbegrensningene eller begrensningene for akseptabel bruk;

10.1.3     du unnlater å betale for lisensen

10.1.4     vi avslutter appen; og/eller

10.1.5     vi er forhindret fra å levere appen av en eller annen grunn.

10.2       Videre forbeholder vi oss retten til å endre,redigere, suspendere, slette og/eller kansellere enhver del av appen og/ellerdin tilgang til den og/eller tjenester og/eller produkter, når som helst, medeller uten varsel til deg:

10.3       hvis loven krever det;

10.4       på grunn av en hendelse utenfor vår kontroll; og/eller

10.5       som et resultat av endringer, kanselleringer ellertilbakekalling av godkjenning fra en hvilken som helst gjeldende AppStore-leverandør.

10.6       Ved oppsigelse av en eller annen grunn:

10.7       alle rettigheter gitt til deg i henhold til dennelisensavtalen for sluttbrukere opphører.

10.8       Du må umiddelbart avslutte alle aktiviteter som erautorisert av denne lisensavtalen for sluttbrukere, inkludert din bruk av appenog eventuelle tjenester og/eller produkter.

10.9       du må umiddelbart avinstallere og fjerne appen fraalle enheter, og umiddelbart ødelegge alle kopier av appen og dokumentene somderetter er i din besittelse, varetekt eller kontroll og sertifisere for oss atdu har gjort det.

11      Kommunikasjonmellom oss

11.1       Hvis du ønsker å kontakte oss skriftlig, eller hvisnoen betingelser i denne LISENSAVTALEN krever at du gir oss skriftlig varsel,kan du sende dette til oss via e-post til Trigo Tecg AS på post@trigo.no.  Vi vil bekreftemottak av dette ved å kontakte deg skriftlig, normalt via e-post.

11.2       Hvis vi må kontakte deg eller gi deg skriftlig varsel,vil vi gjøre det via e-post.

12      Hendelser utenforvår kontroll

12.1       Vi vil ikke være ansvarlige for manglende utførelseeller forsinkelse i utførelsen av noen av våre forpliktelser i henhold tildenne lisensavtalen for sluttbrukere som er forårsaket av noen handling ellerhendelse utenfor vår rimelige kontroll, inkludert svikt i offentlige ellerprivate telekommunikasjonsnettverk (Hendelser utenfor vår kontroll).

12.2       Hvis en hendelse utenfor vår kontroll finner sted sompåvirker utførelsen av våre forpliktelser i henhold til denne lisensavtalen forsluttbrukere:

12.3       Vil våre forpliktelser i henhold til dennelisensavtalen for sluttbrukere bli suspendert, og tiden for å oppfylle våreforpliktelser vil bli forlenget så lenge hendelsen utenfor vår kontroll varer;og

12.4       vi vil bruke våre rimelige bestrebelser på å finne enløsning der våre forpliktelser i henhold til denne lisensavtalen forsluttbrukere kan utføres til tross for hendelsen utenfor vår kontroll.

12.5       Din bruk av appen, alle tjenester og/eller produkterog tredjepartsnettsteder skjer på egen risiko. Det er ditt ansvar åsikkerhetskopiere data du bruker eller legger inn i noen av disse, og for åsikre at sikkerhetskopiene dine er oppdaterte og sikre. Du erkjenner at det ermulig at dataene dine kan gå tapt, så det er ditt ansvar å ta og få ensikkerhetskopi.lovlig

13      Andre viktigevilkår

13.1      Vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser ihenhold til denne lisensavtalen for sluttbrukere til en annen organisasjon, mendette vil ikke påvirke dine rettigheter i henhold til denne lisensavtalen forsluttbrukere.

13.2      Du kan bare overføre dine rettigheter ellerforpliktelser i henhold til denne lisensavtalen for sluttbrukere til en annenperson hvis vi blir enige på forhånd og skriftlig.

13.3      Hvis vi ikke insisterer på at du utfører noen av dineforpliktelser i henhold til denne LISENSAVTALEN, eller hvis vi ikke håndhevervåre rettigheter mot deg, eller hvis vi forsinker med å gjøre det, vil det ikkebety at vi har frafalt våre rettigheter mot deg og vil ikke bety at du ikketrenger å overholde disse forpliktelsene. Hvis vi fraskriver oss en standard avdeg, vil vi bare gjøre det skriftlig, og det vil ikke bety at vi automatisk vilfrafalle senere mislighold av deg.

13.4      Hver av betingelsene i denne lisensavtalen forsluttbrukere opererer separat. Hvis en domstol eller kompetent myndighetbestemmer at noen av dem er ulovlige eller ikke kan håndheves, vil degjenværende betingelsene forbli i full kraft og effekt.

13.5       Denne lisensavtalen for sluttbrukere, dens innhold ogforming, er underlagt lovene i Norge

13.6       Du og vi er begge enige om at norske domstoler vil haeksklusiv jurisdiksjon over ethvert krav som oppstår fra, eller relatert til,et besøk i applikasjonen og eventuelle transaksjoner som utføres gjennom den,selv om vi forbeholder oss retten til å reise søksmål mot deg for brudd pådisse vilkårene i ditt bostedsland eller et annet relevant land. Dissevilkårene og eventuelle tvister eller krav som oppstår som følge av eller iforbindelse med dem eller deres emne eller dannelse (inkludertikke-kontraktsmessige tvister eller krav) skal styres av og tolkes i samsvarmed norsk lov.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere ble sist oppdatert2.februar 2022.