Date: 10/10/2022

Forebygge behandlingsbehov og sykemelding

Å forebygge behandlingsbehov trenger ikke være så komplisert. I dag fokuseres det etter vår mening mye på å behandle plager når de oppstår heller enn å hindre at de oppstår i det hele tatt. Mange har helseforsikring via jobb som dekker behandling for dem når skaden først har oppstått. Men hva med å prøve å unngå at skaden, og derved behovet for behandling, oppstår i utgangspunktet? Smerter og plager i muskel- og skjelettsystemet er en av hovedårsakene til nedsatt arbeidsevne, og inaktivitet ser ut til å være en av de store risikofaktorene for å utvikle plager(1). Inaktivitet kan vi enkelt gjøre noe med, så hvorfor ikke legge inn større fokus på det området?

De fleste er inaktive

I dag er så mange som 75% av Norges befolkning såkalt «inaktive». De fleste vet nok ikke hvor mye aktivitet som faktisk skal til for ikke å regnes som inaktiv. Du må være i minst 30 minutters daglig aktivitet mer enn 5 dager ukentlig, og den aktiviteten bør være tøff nok til at du blir lettere svett og andpusten (2). I dag er det mange som har stillesittende jobber og mangler motivasjon (og kanskje tid?) til å komme i gang med aktivitet på fritiden. Her kan arbeidsgiver og forsikringsselskap komme på banen med motiverende insentiv. Både arbeidsgiver og forsikringsselskap vil ha god nytte av at folk er mer aktive! Med mer fysisk aktivitet kan man redusere behovet for sykemelding, og det må vi jo bare anta at er å foretrekke for alle involverte parter?

Forebygg med kultur for aktivitet

Endring er tøft, spesielt når du gjør det på egenhånd. Det kan være enklere å komme i gang med fysisk aktivitet når det er en kultur for det på arbeidstedet eller i omgangskretsen. Man trenger gjerne et insentiv for å komme i gang, og her kan både arbeidsgiver og forsikringsselskap være med på å skape forventning og kultur. Ved å legge til rette for aktivitet i arbeidstiden, skape et miljø for fysisk aktivitet blant medarbeidere og å tilby støtte til fysisk aktivitet på fritiden har arbeidsgiver gjort mye. Det koster litt, men det koster mye mer å ha sykemeldte eller slitne arbeidstagere. Driver dere med stillesittende eller ensformig arbeid kan det lønne seg med tiltak for å fremme aktivitet. Forsikringsselskap kan spare mye på å forebygge behandlingsbehov, så kanskje det er på tide å tenke forebygging inn i helseforsikringene?

Trigo tilbyr løsninger for forsikringsselskap og arbeidsgivere

Trigo tror på forebygging. Vi mener at ved å motivere til å ta ansvar for egen helse kan svært mange muskel-og skjelettlidelser unngås, behandles og lindres. Vi hjelper både arbeidsgivere og forsikringsselskap i gang med forebyggende arbeid for å redusere kostnader. Ta kontakt i dag for å se nærmere på våre løsninger og muligheter for samarbeid! Vårt kontaktskjema finner du her. Vi ser frem til en hyggelig og uforpliktende samtale!

Referanser

1) Clarsen, B.M Folkehelserapporten : Muskel- og skjeletthelse i Norge [internett]. Folkehelseinstituttet 2014 [oppdatert 29.03.22; hentet 10.10.22] Tilgjengelig fra:

2) Ommundsen, Y. Fysisk inaktive voksne i Norge [internett]. Helsedirektoratet, Den norske kreftforening og Norges Bedriftsidrettsforbund 2009 [hentet 10.10.2022]. Tilgjengelig fra.