Date: 06/04/2021

Rammer flest og koster mest

Global Burden of Disease anslår at over 1,4 millioner nordmenn var rammet av muskelskjelettplager i 2019. Dette kommer frem i en rapport fra Folkehelseinstituttet . Nesten 150 000 mennesker var sykemeldt samme år på grunn av smerter i rygg, nakke, skuldre eller av andre plager. Bare kreft og hjerte- og karsykdommer var større årsaker til samlet sykdomsbyrde i Norge. Kostnadene er enorme, også lidelsene og redusert livskvalitet. Dessverre er det vi gjør selv den beste medisinen vi vet om.

I Trigo har vi brukt lang tid på å finne løsninger som gjør det enklere å håndtere slike plager. Gjennom Trigoappen kan du finne innhold, trygghet og motivasjon til å få gjort det du bør. Eller du kan få den støtten og hjelpen du trenger. Vi kaller det «Supported self-care»