Date: 10/10/2022

Forebygge behandlingsbehov

Å forebygge behandlingsbehov trenger ikke være så komplisert. I dag fokuseres det etter vår mening mye på å behandle plager når de oppstår heller enn å hindre at de oppstår i det hele tatt. Smerter og plager i muskel- og skjelettsystemet er en av hovedårsakene til nedsatt arbeidsevne, og inaktivitet ser ut til å være en av de store risikofaktorene for å utvikle plager(1). Inaktivitet kan vi gjøre noe med, så hvorfor legger vi ikke inn større fokus på det området?

De fleste er inaktive

I dag er så mange som 75% av Norges befolkning såkalt «inaktive». De fleste vet nok ikke hvor mye aktivitet som faktisk skal til for å ikke regnes som inaktiv. Du må være i minst 30 minutters daglig aktivitet mer enn 5 dager ukentlig, og den aktiviteten bør være tøff nok til at du blir lettere svett og andpusten (2). I dag har mange stillesittende jobber og mangler motivasjon (og kanskje tid?) til å komme i gang med aktivitet på fritiden. Hvordan kan vi hjelpe flere i gang med mer fysisk aktivitet?

Skap kultur for aktivitet

Endring er tøft, spesielt når du gjør det på egenhånd. Det kan være enklere å komme i gang med fysisk aktivitet når det er en kultur for det på arbeidstedet eller i omgangskretsen. Man trenger gjerne et insentiv for å komme i gang, og her kan både arbeidsgiver og forsikringsselskap komme på banen. Ved å legge til rette for aktivitet i arbeidstiden, skape et miljø for fysisk aktivitet blant medarbeidere og å tilby støtte til fysisk aktivitet på fritiden har arbeidsgiver gjort mye. Det koster litt, men det koster mye mer å ha sykemeldte eller slitne arbeidstagere. Driver dere med stillesittende eller ensformig arbeid kan det lønne seg med tiltak for å fremme aktivitet. Forsikringsselskap kan spare mye på å redusere behovet for behandling, så kanskje det er på tide å tenke forebygging inn i helseforsikringene?

Trigo tilbyr løsninger for forsikringsselskap og arbeidsgivere

Trigo tror på forebygging. Vi mener at ved å motivere til å ta ansvar for egen helse kan svært mange muskel-og skjelettlidelser unngås, behandles og lindres. Vi hjelper både arbeidsgivere og forsikringsselskap i gang med forebyggende arbeid for å redusere kostnader. Ta kontakt i dag for å se nærmere på våre løsninger og muligheter for samarbeid!

Referanser

1) Clarsen, B.M Folkehelserapporten : Muskel- og skjeletthelse i Norge [internett]. Folkehelseinstituttet 2014 [oppdatert 29.03.22; hentet 10.10.22] Tilgjengelig fra:
https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/muskel-og-skjeletthelse/

2) Ommundsen, Y. Fysisk inaktive voksne i Norge [internett]. Helsedirektoratet, Den norske kreftforening og Norges Bedriftsidrettsforbund 2009 [hentet 10.10.2022]. Tilgjengelig fra.
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/fysisk-aktivitet-kartleggingsrapporter/Fysisk%20inaktive%20voksne%20i%20Norge%20%E2%80%93%20hvem%20er%20inaktive%20og%20hva%20motiverer%20til%20%C3%B8kt%20fysisk%20aktivitet.pdf/_/attachment/inline/9fae5f6e-8db5-444c-b6f1-50afeb5a36b4:034dd11aad0fd5de82ff64fc7d47475f76f88450/Fysisk%20inaktive%20voksne%20i%20Norge%20%E2%80%93%20hvem%20er%20inaktive%20og%20hva%20motiverer%20til%20%C3%B8kt%20fysisk%20aktivitet.pdf