Date: 21/09/2022

Trigometoden i praksis

Fana håndball elite bruker Trigo for å oppnå færre skader og bedre prestasjoner. 13.september hadde Bergens Tidende en reportasje om jobben Frode har gjort i Fana håndball elite. Utgangspunktet er prestasjonsfremmende motorikk- og teknikktrening. Trening har som mål å bedre spillernes fotarbeid, forsvarsarbeid, finter og skudd. Men denne treningen har i tillegg til fantastiske resultater også bidratt til en stor reduksjon i idrettsskader.

Spillerne jobber så klart mye med å bygge fysiske forutsetninger som styrke, spenst og utholdenhet (Conditioning). Dette er vanlig for de fleste håndballag.

Men det som nok skiller Fana fra mange andre lag er fokuset på kroppskontroll og å jobbe med ulike kvaliteter på bevegelsene de gjør. Det inngår i det vi i Trigo legger i pilaren Connection.

Kanskje den viktigste årsaken til fremgang og det lave antallet skader er likevel at spillerne tar et stort eierskap for egen utvikling og egen helse. De har en god bevissthet rundt mye av det de gjør, og de tar mange gode valg både på trening og i livet ellers.

Det er en sentral del i Trigometoden og inngår i Cognition, Trigo sin tredje pilar.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du som fysioterapeut eller trener er nysgjerrig på hvordan vi gjør det.