Date: 12/04/2021

Få mer igjen for treningen med disse prinsippene

Få mer i gjen for treningsinnsatsen ved å følge disse prinsippene:

1) Prinsippet om progresjon og intensitet. Dersom du ønsker å bli sterkere, må du gi kroppen nok stimuli. Du kommer ikke til å bli sterkere dersom du løfter det samme på hver treningsøkt. Trening med progresjon er viktig for å utvikle muskelstyrken. Mest sannsynlig stagnerer utviklingen og flere mister motivasjonen når en ikke har progresjon på treningen. Progresjon kan gjøres gjennom å ta flere repetisjoner, tyngre ytrebelastning og flere sett.

2) Prinsippet om kontinuitet og reversibilitet. Det er viktig å bruke muskulaturen din, trene kontinuerlig og unngå lange avbrudd i treningen. Stopper treningen opp risikerer du å miste styrke som du har opparbeidet deg. Vi bør trene samme muskelgruppe to til tre ganger i uken for å utvikle styrke.

3) Prinsippet om spesifisitet. Tren på det du ønsker å bli god på. En kan dele en bevegelse opp i flere ulike deler og øve spesifikt på noen deler av bevegelsen. Det er mange faktorer som er med å bestemme overføringsverdien av treningseffekten du oppnår i styrkerommet, til din idrettslige prestasjonsevne eller prestasjon i mer dagligdagse gjøremål.

4) Prinsippet om variasjon og periodisering. Det er nødvendig å variere treningen for å fortsette utvikling. Vi kan variere mellom øvelsesutvalg, antall serier, motstand og antall repetisjoner. Periodisering sikrer utøveren en systematisk variasjon gjennom treningsåret og det regnes for å være viktig for optimal utvikling av fysisk kapasitet.

5) Prinsippet om individualisering. Ikke alle er like og flere trenger tilpasninger for å kunne optimalisere treningen sin. Trening bør være tilpasset ditt nivå og dine målsettinger.

6️) Prinsippet om hardt arbeid over tid. Ting tar tid og det er mange som overvurderer hva de kan oppnå på ett år, men undervurderer hva de kan oppnå på fem år. Dersom du ønsker å bli god må du jobbe for det.

7️) Prinsippet om å unngå skader. Det er viktig å holde seg skadefri for å kunne trene på det du ønsker å bli bedre på. Legg derfor inn tid til skadeforebyggende trening. Husk at nærmere 50% av alle skader kan forebygges med riktig trening.