Date: 27/01/2021

Trigo samarbeider med Fana IL Håndball

Mange trenere har av ulike grunner erfart hvor vanskelig det er å legge inn slik trening. Og mange utøvere sliter med å gjennomføre denne essensielle treningen.
I Trigo har vi lang erfaring med basistrening, blant annet har vi tidligere hatt engasjement i Olympiatoppen Vest og SK Brann. Vi jobber for tiden tett med elitelaget til Fana IL håndball. Vi har jevnlig basitrening og behandler spillerne ved behov. Det gir utslag på resultatene. Vi har tilsvarende erfaring fra breddeidrett og fra utdanning av trenere siden 1980-tallet.
Sammen med Fana IL håndball skal vi gjennomføre et prosjekt som skal forbedre basistrening og egentrening. Vi skal gi trenere kunnskap ogoppfølging via digitale verktøy og kurs/webinar. Spillerne får også sitt eget verktøy for oppfølging av egentrening.