Spesifikke og ambisiøse mål fører til bedre resultater. Uten å ha en klar retning er det ikke sikkert du oppnår det du ønsker. Å ha tydelige mål for hva du vil oppnå vil påvirke motivasjonen din og dermed innsatsen. Målet holder deg fokusert på det som er viktig.

For å utarbeide en god målsetting er det viktig at målet er spesifikt. Du kan gjerne dele et hovedmål opp i flere delmål for å gjøre det enda mer spesifikt.

Det er viktig at det er målbart. Hvis ikke kan det være utfordrende å evaluere om du har kommet i mål eller ikke.

Målet bør være ambisiøst og utfordrende slik at du kan ha noe å strekke deg etter, men det skal likevel være realistisk.

Til slutt bør du har en tidsavgrensning som sier når skal evaluere om duhar oppnådd målsettingen eller ikke.

Et mål som er SMART er

Spesifikt

Målbart

Ambisiøst

Realsitisk

Tidsavgrenset

Hva er dine mål?